Wydarzenie cykliczne

Pilates - sołectwo Reguły

26
Sołtys i Rada Sołecka Reguł zapraszają mieszkańców Reguł na cykliczne zajęcia "Pilates"
(poniedziałki, godz. 9.00 oraz 18:00; środa godz. 9:00)

Zajęcia odbywają się w :

  • poniedziałki -  godz. 9:00 oraz  godz. 18:00
  • środy - godz. 9:00

Miejsce:

  • świetlica wiejska w Regułach, ul. Wiejska 13.

 

Wydarzenie jest finansowane z budżetu Sołectwa Reguły.

grafika prezentujaca zaproszenie

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Sołectwo Reguły

Zobacz także