Wydarzenie cykliczne

Spotkania Koła Emerytów - sołectwo Reguły

2
Sołtys i Rada Sołecka Reguł oraz Związek Emerytów i Rencistów zapraszają mieszkańców Reguł na spotkania seniorów (2 i 4 środa w miesiącu, godz. 18.00)

Zajęcia odbywają się w :

  • środy -  o godz. 18:00

Miejsce:

  • świetlica wiejska w Regułach, ul. Wiejska 13.

 

Wydarzenie jest finansowane z budżetu Sołectwa Reguły.

grafika prezentujaca zaproszenie

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Sołectwo Reguły

Zobacz także