Wydarzenie cykliczne

Taniec dla młodzieży - Osiedle Komorów

27
Zarząd Osiedla Komorów zaprasza młodzież na zajęcia cykliczne "Taniec dla młodzieży"
(poniedziałek, godz. 17.30-18.30)

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek:

  • godz. - 17.30-18.30.

Miejsce:

  • ZSO - sala rekreacyjna w bud. 2 ;Komorów, al. Marii Dąbrowskiej 12.

Zajęcia prowadzi - Damian Krawczyk.

Zajęcia organizowane są z funduszu sołeckiego Zarządu Osiedla Komorów.

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także