Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Zajęcia "Joga"

88
Zarząd Osiedla Michałowice, Sołtys i Radna Michałowic Wsi zapraszają na ćwiczenia sportowe i taneczne dla dorosłych (start, 18 września, godz. 20:00).

Zajęcia odbywają się:

  • w piątki w godz. 19:00 - 21:00 

Miejsce: SP w Michałowicach, ul Szkolna 15.

Obowiązkowa zmiana obuwia!

Zajęcia finansowane są z budżetu Michałowic Osiedla i Michałowic Wsi

Zaproszenie na ćwiczenia sportowe dla dorosłych

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Zobacz także