Wydarzenie cykliczne

Zajęcia "Latino solo" - Michałowice

85
Zarząd Osiedla Michałowice, Sołtys i Radna Michałowic Wsi zapraszają na zajęcia cykliczne dla dorosłych - Latino solo"
(start, 18 września, godz. 20:00).

Zajęcia odbywają się w każdą środę

  •  godz. 19:45 - 21:00. 

Miejsce: SP w Michałowicach, ul Szkolna 15.

Obowiązkowa zmiana obuwia!

Zajęcia finansowane są z budżetu Michałowic Osiedla i Michałowic Wsi

Zaproszenie na ćwiczenia sportowe dla dorosłych

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Zobacz także