Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Zdrowy kręgosłup - sołectwo Komorów

56
Radna, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Komorów zapraszają mieszkańców sołectwa Komorów na zajęcia "Zdrowy Kręgosłup"
(start, 20 września, godz. 18:00).

Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek.

Miejsce: 

  • "Kaliszowy Gaik", Komorów, ul. Kaliszany 18.

Zajęcia finansowane są z funduszu sołeckiego sołectwa Komorów.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także