Wydarzenie cykliczne

Zumba - sołectwo Reguły

25
Radna, Sołtys i Rada Sołecka Reguł zapraszają mieszkańców Reguł na cykliczne zajęcia sportowe "Zumba"
(start 21 września, czwartek, godz. 19.30)

Zajęcia odbywają się w każdy:

  • czwartek, godz. 19.30

Miejsce:

  • świetlica wiejska w Regułach, ul. Wiejska 13
Uwaga! W dniach 11.10.-18.10. z powodu wyborów zajęcia nie będą się odbywać.
 

Wydarzenie jest finansowane z budżetu Sołectwa Reguły.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także