Archiwalny
Data wydarzenia: 17.04.2023 23:00

Konkursy Międzyszkolne z okazji 70-lecia Gminy Michałowice

282
Zapraszamy młodzież ze szkół na terenie Gminy Michałowice do udziału w konkursach z okazji obchodów 70-lecia gminy.

Konkurs plastyczny - "Moja Gmina Michałowice za 70 lat":

  •  skierowany do uczniów klas I-VIII;
  • uczestnicy przygotowują indywidualną pracę plastyczno-techniczną przedstawiającą gminę za 70 lat.

Konkurs filmowy, na spot reklamowy - "Gmina Michałowice - moja mała ojczyzna":

  • skierowany do uczniów klas VI-VIII;
  • uczestnicy indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach przygotowują spot reklamowy.

Termin składania prac do 17 kwietnia.

Szczegóły dotyczące konkursów  u koordynatorów w każdej szkole oraz na stronie internetowej: link.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także