Archiwalny
Data wydarzenia: 07.10.2023 16:00

"Dzień Seniora" - Michałowice

65
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 w Michałowicach zaprasza członków koła na uroczyste spotkanie - "Dzień Seniora"
(sobota, 7 października, godz. 16.00).

Miejsce:

  • Michałowice, ul. Raszyńska 34 /II piętro/

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także