Archiwalny
Data wydarzenia: 05.01.2024 19:00

Magiczne kolędowanie z zespołem "Pozytywnie Nastrojone"

46
Pozytywnie Nastrojone, zespół wokalny założony przez O rety, Kobiety! KGW w Pęcicach zaprasza na świąteczno-noworoczny występ "Magiczne kolędowanie"

Miejsce:

Świetlica wiejska w Pęcicach, ul. Zaułek 7.

Działalność dofinansowana z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także