Archiwalny
Data wydarzenia: 20.05.2023 12:00

Spotkania z Komorowem

47
Towarzystwo "Komorowianie" zaprasza na plenerowe spotkanie pt. "Natura Komorowa"
(sobota, 20 maja, godz. 12.00)

W programie:

  • Prelekcja pt. " O przepływach wód podziemnych w dolinie Utraty", wygłosi geolog, dr Wojciech Irmiński;
  • Marek Ożóg ze Stowarzyszenia ABC zaprezentuje nagrania z fotopułapek na rozlewisku Utraty;
  • Przedstawiciel dyrekcji Mazowieckiego Parku Krajobrazowego opowie o koncepcji Zielonego Pierścienia Warszawy.

Miejsce:

  • Miejsce rekreacyjne przy Zalewie Komorowskim.

Wydarzenie dofinansowane z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także