Archiwalny
Data wydarzenia: 16.06.2023 17:00

Spotkania z Komorowem

40
Towarzystwo "Komorowianie" zaprasza na spacer "Miasto Ogród Komorów - osiedle nowoczesne"
(piątek, 16 czerwca, godz. 17.00)

"...zdrowe miejsce do życia dla ludzi

utrzymujących się z pracy rąk własnych,

do mieszkania w niewielkim domu

z użytecznym ogrodem..."
                                                          Ebenzer Howard

                                      Garden Cities of Tomorrow, 1902

 

Przewodnikami spaceru będą architekci - Dorota i Wojciech Bagińscy, mieszkańcy i entuzjaści Komorowa.

Serdecznie zapraszamy!!

Miejsce:

  • zbiórka - plac im. I. J. Paderewskiego.

Wydarzenie dofinansowane z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także