Archiwalny
Data wydarzenia: 18.08.2023 20:30

Letnie kino plenerowe 2023 w gminie Michałowice - "Mała Italia"

155
Wójt Gminy Michałowice zaprasza na seans filmowy pt. "Mała Italia" w ramach "Kina plenerowego 2023" (piątek, 18 sierpnia, godz. 20:30).

Wydarzenie odbędzie się w  Nowej Wsi, strefa rekreacji ul. Heleny/ nad Smugiem;

Inne seanse:

  • 11.08. - Reguły, park ul. Wiejska - "Tedi i mapa skarbów";
  • 25.08. - Granica ,„Granicka Polanka”, ul. Poprzeczna - "O północy w Paryżu". 

W przypadku, w którym w Kinie Plenerowym będzie brała udział osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.) Organizator udostępni teren wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, zapewni wstęp osobie korzystającej z psa asystującego na teren, na którym odbywają się pokazy, możliwość wyświetlania napisów podczas każdego pokazu, po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi nie później niż w poniedziałek w tygodniu poprzedzający pokaz filmu na adres: kultura|michalowice.p| |kultura|michalowice.pl lub telefonicznie (22)350 91 41/42.

W załączeniu: Regulamin Kina Plenerowego

grafika przedstawiająca treść komunikatu

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także