Archiwalny
Data wydarzenia: 14.07.2023 21:00

Letnie kino plenerowe w gminie Michałowice - część II

271
Wójt Gminy Michałowice zaprasza na drugi seans filmowy pt. "Podróż na tajemniczą wyspę" w ramach "Kina plenerowego 2023" (piątek, 14 lipca, godz. 21:00)

Drugi seans odbędzie się w  Komorowie, plac Ignacego Paderewskiego.

Kolejne seanse:

  • 11.08. - Reguły, park ul. Wiejska - "Tedi i mapa skarbów";
  • 18.08. - Nowa Wieś, przy akwenie SMUG - "Mała Italia";
  • 25.08. - Granica ,„Granicka Polanka”, ul. Poprzeczna - "O północy w Paryżu". 

W przypadku, w którym w Kinie Plenerowym będzie brała udział osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.) Organizator udostępni teren wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, zapewni wstęp osobie korzystającej z psa asystującego na teren, na którym odbywają się pokazy, możliwość wyświetlania napisów podczas każdego pokazu, po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi nie później niż w poniedziałek w tygodniu poprzedzający pokaz filmu na adres: kultura|michalowice.p| |kultura|michalowice.pl lub telefonicznie (22)350 91 41/42.

W załączeniu: Regulamin Kina Plenerowego

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Regulamin kina plenerowego

Regulamin kina 2023
Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także