Archiwalny
Data wydarzenia: 18.03.2023 15:00

Muzeum Dulag 121 zaprasza na spotkanie z cyklu "Karty Historii" - historia aresztu przy koszykowej

10
Muzeum Dulag 121 zaprasza na wykład dr. hab. Andrzeja Zawistowskiego poświęcony historii aresztu bezpieki przy Koszykowej.
(sobota, 18 marca, godz. 15.00).

 

Podczas spotkania w Muzeum Dulag 121 dr hab.  Andrzej Zawistowski przedstawi historię aresztu przy Koszykowej w kontekście represji okresu stalinowskiej.

Dr hab. Andrzej Zawistowski - absolwent Instytutu Historycznego UW (1998), doktor ekonomii (2007) i doktor habilitowany historii (2018). Profesor SGH (2019).  Oprócz pracy na macierzystej uczelni, doświadczenie zawodowe zdobywał także poza środowiskiem akademickim . Od 2020 r. jest pracownikiem Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i kilkuset prac popularnonaukowych i edukacyjnych.  Laureat licznych nagród za osiągnięcia w pracy naukowej. Wkrótce ukaże się jego najnowsza książka „Koszykowa róg Stalina. Areszt Wewnętrzny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego”.

„Koszykowa” – tak w latach 40. i 50. potocznie określano siedzibę Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a przede wszystkim znajdujący się tam Areszt Wewnętrzny. Uruchomiony został on jesienią 1945 r. i funkcjonował do listopada 1956 r. W celach przy Koszykowej przetrzymywano osoby, które dzisiaj są uznawane za symbole antykomunistycznego oporu: Witolda Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”, Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Koszykową w swoich biografiach mieli też m.in.: Wiesław Chrzanowski, Władysław Bartoszewski i Janusz Regulski (współtwórca EKD/WKD i współzałożyciel Podkowy Leśnej). W piwnicach bezpieki więziono także dawnych Powstańców Warszawskich, np. Jana Rodowicza „Anodę”. Jednak w Areszcie Wewnętrznym przetrzymywano także niemieckich zbrodniarzy wojennych oraz działaczy UPA. Wreszcie „Koszykowa” pełniła też funkcję aresztu dyscyplinarnego dla ukaranych funkcjonariuszy UB. Po 1956 r. „Koszykowa” stała się symbolem stalinowskich represji, a wokół jej historii narosło wiele nieprawd, mitów i legend.

Miejsce: Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8A, Pruszków.

Wstęp wolny!

Grafika prezentuje treść komunikatu.

 

 

 

 

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: Muzeum Dulag 121

Zobacz także