Archiwalny
Data wydarzenia: 27.05.2023 17:00

Muzeum Dulag 121 zaprasza na spotkanie z cyklu "Karty Historii" - Kobiety w konspiracji

4
Muzeum Dulag 121 zaprasza na spotkanie poświęcone historii Wojskowej Służby Kobiet - pomocniczej służby działającej w ramach Armii Krajowej na terenie VI Rejonu „Helenów” VII Obwodu AK „Obroża” w latach 1939-1945.
(sobota, 27 maja, godz. 17.00)

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na spotkanie poświęcone historii Wojskowej Służby Kobiet - pomocniczej służby działającej w ramach Armii Krajowej na terenie VI Rejonu „Helenów” VII Obwodu AK „Obroża” w latach 1939-1945.

W dyskusji panelowej wezmą udział dr hab. Jacek Sawicki – historyk specjalizujący się w dziejach II wojny światowej, dr Mirosław Wawrzyński – pruskovianista i varsavianista oraz Iwona Burzyńska – autorka scenariusza wystawy przygotowanej przez Muzeum Dulag 121 pt.: „W konspiracji. Działalność Wojskowej Służby Kobiet w VI Rejonie „Helenów” VII Obwodu AK „Obroża” w latach 1939-1945”.  Uczestnicy panelu opowiedzą m.in. o formowaniu się żeńskich formacji w okupowanym Pruszkowie, strukturze organizacyjnej i zakresie działalności poszczególnych referatów WSK, powojennych losach niektórych z jej członkiń oraz ich działalności na rzecz upamiętnienia bohaterek i bohaterów II wojny światowej.

Spotkaniu będzie towarzyszyć prezentacja wystawy planszowej o historii WSK przygotowanej przez Muzeum Dulag 121.

Kobiety w konspiracji – WSK na terenie Pruszkowa i okolic

Już podczas kampanii wrześniowej kobiety wykazały się niezwykłym zaangażowaniem w pomoc rannym i chorym żołnierzom. Szczególnie zasłużyły się członkinie PWK i PCK, które przed wybuchem wojny ukończyły kursy sanitarne. Wkrótce większość ochotniczek z 1939 r. zasiliła szeregi tworzących się na terenie Pruszkowa i okolicznych miejscowości organizacji konspiracyjnych. Od 1942 r. kobiece formacje formalnie stały się częścią Wojskowej Służby Kobiet – konspiracyjnej pomocniczej służby kobiet działającej przy AK.

Na terenie VI Rejonu „Helenów” funkcjonowały cztery referaty WSK: łączności, sanitarny, gospodarczo-administracyjny i ochronno-wartowniczy. Członkinie WSK z ogromną skrupulatnością i odpowiedzialnością podchodziły do powierzonych im zadań z zakresu kolportażu prasy konspiracyjnej, propagandy czy działalności wywiadowczej.

Służba kobiet miała się okazać kluczowa w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego. Członkinie WSK z niezwykłą determinacją i odwagą niosły pomoc medyczną, materialną i duchową wypędzonej ludności cywilnej i powstańcom, którzy znaleźli się w obozach przejściowych w Pruszkowie, Piastowie i Ursusie. Po zakończeniu Powstania Warszawskiego kobiety kontynuowały pracę konspiracyjną. Pomimo grożących im na co dzień niebezpieczeństw i represji nie zaprzestały wykonywania swoich zadań aż do momentu rozwiązania struktur AK.

 

Miejsce: Muzeum Dulag 121, ul. 3Maja 8A, Pruszków.

Wstęp wolny!

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także