Archiwalny
Data wydarzenia: 25.03.2023 15:00

Muzeum Dulag 121 zaprasza na spotkanie z cyklu "Karty Historii" - marzec 1968

9
Muzeum Dulag 121 zaprasza na wykład dr. hab. Piotra Osęki, podczas którego przedstawi on historię wydarzeń z marca 1968 roku.
(sobota, 25 marca, godz. 15.00).

Marzec 1968 roku w Polsce był świadkiem dwóch różnych rewolucji. Pierwsza z nich miała miejsce na uczelniach. Studenci - pokolenie dwudziestolatków - zbuntowali się przeciwko opresyjnemu, autorytarnemu państwu i zażądali wolności słowa. Równolegle toczyła się też druga rewolucja. Wybuchła ona wraz z antyżydowską czystką przeprowadzoną przez funkcjonariuszy partyjnych średniego i niższego szczebla. Aparatczycy, urodzeni w latach 30. XX w., potępiali rewoltę studencką jako "spisek syjonistyczny" i forsowali nacjonalistyczną wersję systemu komunistycznego. Podczas spotkania w Muzeum Dulag 121 dr Piotr Osęka wyjaśni, dlaczego te dwa pokolenia starły się w 1968 roku i jaki był wynik tej walki, zarówno w wymiarze politycznym jak i  społecznym.

Piotr Osęka  - historyk zatrudniony w Instytucie Studiów Politycznych PAN; autor książek i artykułów poświęconych historii społecznej i politycznej PRL, w tym dotyczących wydarzeń roku 1968.

Miejsce: Muzeum Dulag 121, ul. 3Maja 8A, Pruszków.

Wstęp wolny! 

 

Grafika prezentuje treść komunikatu.

 

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także