Archiwalny
Data wydarzenia: 06.05.2023 17:00

Muzeum Dulag 121 zaprasza na spotkanie z cyklu "Karty Historii" - Pawiak 1939-1944. Historia niemieckiego więzienia

16
Muzeum Dulag 121 zaprasza na spotkanie z Joanną Gierczyńską – kierownikiem Muzeum Więzienia Pawiak.
Pawiak 1939 – 1944. Historia niemieckiego więzienia
(sobota, 6 maja, godz. 17.00)

W okresie II wojny światowej Pawiak był największym i najokrutniejszym więzieniem na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Przez jego mury przeszło blisko 100 tys. więźniów, ok. 37 tys. z nich rozstrzelano, 60 tys. wywieziono do obozów koncentracyjnych. Szczególnie w dwóch pierwszych latach funkcjonowania Pawiak pełnił kluczową rolę w realizacji niemieckiej polityki eksterminacji polskich elit (Akcja AB). Później trafiały do niego też osoby zatrzymane w ulicznych łapankach. W końcu lipca 1944 r. więzienie zostało zlikwidowane, a opustoszały kompleks więzienny został wysadzony w powietrze 21 sierpnia 1944 r.

Pod koniec lat 50. XX w. byli więźniowie Pawiaka rozpoczęli starania o uczczenie miejsca pamięci męczeństwa i śmierci tysięcy Polaków z okresu zaborów i okupacji niemieckiej oraz ocalenie zachowanych śladów po dawnym więzieniu. Jak pisała Pola Gojawiczyńska w swoim apelu w „Życiu Warszawy” w 1959 roku Było to bowiem miejsce nie tylko nieopisanych cierpień, zwątpień i śmierci, ale i oporu, hartu, wzrostu człowieka.

Podczas spotkania w Muzeum Dulag 121, Pani Joanna Gierczyńska przybliży historię więzienia Pawiak w latach 1939 – 1944.

Joanna Gierczyńska – historyk, muzealnik, starszy kustosz i kierownik Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. Autorka i współautorka scenariuszy wystaw stałych w Muzeum Więzienia Pawiak i mauzoleum Walki i Męczeństwa w al. Szucha 25 oraz filmów dokumentalnych poruszających tematykę historii Pawiaka i Szucha. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych.

Miejsce: Muzeum Dulag 121, ul. 3Maja 8A, Pruszków.

Wstęp wolny!

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także