Archiwalny
Data wydarzenia: 24.06.2022 10:00

Ogólnopolska konferencja „Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym” w Urzędzie Gminy Michałowice

375
Prof. Irena Lipowicz, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na WPiA UKSW oraz Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym”, która odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika (24-25 czerwca 2022 r.)

W wydarzeniu wezmą udział naukowcy z uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz samorządowcy z m. st. Warszawy, województwa mazowieckiego, podwarszawskich powiatów i gmin.

Konferencja będzie mieć charakter warsztatowy, panelowy. Prezentowane wystąpienia oraz dyskusja będą  okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami, pracownikami samorządowymi, radnymi, działaczami organizacji pozarządowych i mieszkańcami.

Zakres konferencji: 

 • będziemy dyskutować na temat ustanawiania pomników przyrody, prawa do czystego środowiska oraz problemów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 • będzie to przestrzeń wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz lokalnych, urzędnikami przedstawicielami organizacji społecznych oraz naukowcami zajmujących się ochroną przyrody.
 • prelekcje będą miały wymiar nie tylko teoretyczny, ale też praktyczny.

 

Zgłoszenie na konferencję prosimy wysyłać w poniższym formularzu do 22 czerwca br. 

Liczba miejsc ograniczona. 

Miejsce - Urząd Gminy Michałowice, Reguły, al. Powstańców Warszawy 1

 

 

Program:

DZIEŃ I  - 24.06.2022  PIĄTEK

10:00 -13:30     Część oficjalna - panele plenarne             

 • 10:00 -10:15     Otwarcie konferencji - powitanie gości i rozpoczęcie obrad          
 • 10:15 -11:45     Panel ekspercki - wystąpienia zaproszonych ekspertów (m.in.: zakazy i odstępstwa obowiązujące na terenie parków krajobrazowych;  warszawski współczynnik różnorodności biologicznej - jakie będą współczesne miasta?)       
 • 11:45 -12:00     Przerwa kawowa            
 • 12:00 -13:30     Panel samorządowy - Problemy ochrony przyrody w samorządzie              
 • 13:30 -14:15     Przerwa lunchowa          

 14:15 - 17:00     Część badawczo warsztatowa – cztery panele merytoryczne        

 • 14:15 -15:30     PANEL A - ustanawianie prawnych form ochrony przyrody i funkcjonowanie w praktyce jednostek samorządu terytorialnego (m.in.: makroekonomia i ochrona środowiska - sukcesy, porażki i wyzwania;  procedura ustanawiania parku krajobrazowego; konstytucjonalny obowiązek ochrony środowiska a jego realizacja w ramach zadań własnych gminy, powiatu oraz województwa)
 • 14:15 -15:30     PANEL B  - aktualne problemy związane z ochroną środowiska  (m.in.: naruszenie standardów jakości powietrza jako zachowanie prowadzące do naruszenia dóbr osobistych; Jaka przyszłość czeka straż miejską? - środki prawnokarne a ochrona przyrody z perspektywy samorządu terytorialnego; rola jednostek samorządu terytorialnego w ocenie wpływu inwestycji na środowisko
 • 15:30 -15:45     Przerwa kawowa            
 • 15:45 -17:00     PANEL C - instrumenty represyjne w ochronie przyrody  (m.in.:  gwarancje proceduralne w kontekście administracyjnych kar pieniężnych w ustawie o odpadach; współstosowanie przepisów ustawy o ochronie przyrody i działu IVA Kodeksu postępowania administracyjnego w kontekście kar pieniężnych za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia)
 • 15:45 -17:00     PANEL D - wartości i konflikty między nimi w ochronie przyrody (m.in. ustanawianie prawnych form ochrony przyrody, a zasady poprawnej  legislacji;  etyczne aspekty ochrony przyrody z nawiązaniem do działań samorządu terytorialnego)
 • 17:00 -17:15     Przerwa kawowa            

17:15 -17:30     Panel plenarny - podsumowanie I dnia obrad       

                                                                         

DZIEŃ II  - 25.06.2022  SOBOTA

 • 9:30 -9:40       Otwarcie II dnia konferencji - powitanie gości i rozpoczęcie obrad             
 • 9:40 -11:10     Ochrona środowiska z perspektywy organizacji społecznych (m.in.: inicjatywa obywatelska w sprawie ustanowienia pomników przyrody -studium przypadku; prawne środki oddziaływania stowarzyszeń na realizację zadań przez władze gminy)        
 • 11:10 -11:25     Przerwa kawowa            
 • 11:25 -11:45     Możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska            
 • 11:45 -13:15     Panel organizacji społecznych  (m.in.: rola organizacji społecznej w ochronie przyrody; zagospodarowanie doliny Utraty;  ochrona Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie)       
 • 13:15 -13:30     Panel plenarny - podsumowanie konferencji        
 • od 13:30           SESJA PLENEROWA (spływ kajakowy rzeką Utratą oraz spacer specjalistyczny w parku w Regułach - wprowadzenie do objęcia ochroną pomnikową drzewostanu) 

grafika prezentująca treść komunikatu

 

Program konferencji

Program konferencji

Sesja studyjna w plenerze - Regulamin Spływu kajakowego

Regulamin Spływu kajakowego

Sesja studyjna w plenerze - Ekwipunek na spływ

Ekwipunek na spływ

Zobacz także