Archiwalny
Data wydarzenia: 04.12.2022 13:00

Nowe przedszkole w Regułach - Dzień Otwarty

351
Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka oraz Dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowicach, Renata Bontron zapraszają mieszkańców na
Dzień Otwarty nowego przedszkola w Regułach (4 grudnia, w godz. 13:00-16:00).

W związku z Dniem Otwartym mieszkańcy będą mogli zwiedzić nie tylko sale lekcyjne, ale także pozostałe pomieszczenia, w tym salę do zajęć ruchowych i do terapii, pomieszczenia biurowo-administracyjne oraz pomieszczenia techniczne.

Serdecznie zapraszamy!

Miejsce:

  • Reguły, ul. Kuchy 9.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także