Strategia przyjęta

16 września 2020 Rada Gminy Michałowice uchwałą Nr XXIII/264/2020 przyjęła strategię elektromobilności.

do pobrania