170
Flaga i Godło Polski

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach

  • Wartość: 4 080 796,10 zł

  • Dofinansowanie: 3 057 800,00 zł

  • Program: Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne".
  • Centrum opiekuńczo-mieszkalne powstanie przy ul. Kuchy w Regułach. Realizacja inwestycji została podzielona na etapy. Dofinansowanie z MRiPS posłuży do sfinansowania jej I etapu obejmującego utworzenie obiektu centrum (tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie). Powierzchnia budynku wyniesie 567 m2. Na jego terenie znajdzie się w sumie 20 miejsc pobytu dla osób wymagających pomocy, z czego 14 miejsc będzie dedykowanych pobytowi dziennemu,  a 6 będzie przeznaczonych na pobyt całodobowy.

  • grafika przentujaca informację