73
Flaga i Godło Polski

Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu

Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonano rozbudowę ul. Parkowej, na obszarze trzech miejscowości: Opaczy Małej, sołectwa Michałowice oraz Michałowice Osiedlem.in.:

  • budowę 615,5 m jezdni dwukierunkowej (od ul. Klonowej do ul. Borowskiego), o szerokości 5,5 m;
  • budowę chodników o szerokości 2 m;
  • budowę ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 2,60-7 m;
  • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowę oraz przebudowę odwodnienia drogi,
  • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych, gazowych i teletechnicznych.

Dofinansowanie: 981 190,32 zł.

Całkowita wartość 3 913 869,30 zł.