73
Flaga i Godło Polski

Sportowa Polska

  • Wartość projektu: 8 855 089,48 zł

  • Dofinansowanie: 2 876 800,00 zł

  • Program: Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Z budżetu państwa zostały dofinansowane 4 modernizacje infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w naszej gminie. Są to:

  • przebudowa wraz z rozbudową sali przy szkole w Michałowicach
  • modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Nowej Wsi
  • rozbudowa boiska sportowego przy szkole w Komorowie
  • budowa placu zabaw przy szkole w Komorowie
Hala sportowa w Michałowicach
Hala sportowa w Michałowicach
Sala gimnastyczna w Nowej Wsi
Sala gimnastyczna w Nowej Wsi
Plac zabaw w Komorowie
Plac zabaw w Komorowie
Boisko w Komorowie
Boisko w Komorowie