30
Znak ścieżki rowerowej - Rajdu po Kamienistej Drodze

Ścieżka pieszo-rowerowa imieniem Rajdu „Po kamienistej drodze”

15 lipca 2019 r. Rada Gminy Michałowice nadała ścieżce rowerowej na odcinku Reguły-Pęcice imię Rajdu „Po kamienistej drodze”.

Myśl ta zrodziła się wiele lat temu, kiedy program budowy gminnych szlaków turystyczno-rowerowych był w fazie pierwszych realizacji oraz kolejnych projektów. Inspiracją takiej nazwy był sam odcinek trasy Reguły-Pęcice, który w sposób naturalny nawiązywał do historycznego wydarzenia z 2 sierpnia 1944 r., jak też łączył w sobie to wszystko, co się potem w temacie tych historycznych wydarzeń działo.

A od 1945 r. pęcicka mogiła emanowała jakimś nieopisanym magnetyzmem. Przyciągała w sposób zrozumiały wszystkich tych, dla których polegli żołnierze Armii Krajowej byli dziećmi, siostrami, braćmi i towarzyszami walk, ale przyciągała i tych, dla których wartości, jakie nieśli ze sobą powstańcy, stanowiły element ich tożsamości, jaki posiadali lub jaki posiadać pragnęli. Podążali zatem z Reguł do Pęcic – tą drogą, niosąc kamienny bagaż wspomnień i niespełnionych pragnień, aby usiąść przy mogile, pomodlić się, powspominać i pośpiewać Tamtym i sobie – ku pokrzepieniu. Kiedy władze komunistyczne, szczególnie w okresie stalinowskim, kategorycznie zwalczały w stolicy wszelkiego rodzaju spotkania upamiętniające Powstanie Warszawskie, jakże często, każdego roku, potajemnie, kombatanci i ci, dla których królewski orzeł z pecickiej mogiły nie był symbolem pustym – wbrew szykanom i represjom przemierzali ten szlak... z Reguł do Pęcic.

Z tego chyba kamiennego uporu, niezłomności i miłości do Ojczyzny, mimo wielu trudności i represji narodziła się w 1967 r. cykliczna impreza pod nazwą Rajd „Po kamienistej drodze”, wydarzenie, które w swej treści było upamiętnieniem boju pod Pęcicami. Narodziła się jako impreza turystyczna Klubu PTTK „Varsovia”, albowiem mimo upływającego czasu dla komunistycznych władz prawda o Powstaniu Warszawskim była nadal prawdą trudną do zniesienia.

Rajd „Po kamienistej drodze” to zatem swoisty symbol pracy i oddania ludzi, którzy w swoim życiu kierowali się tymi samymi ideałami co żołnierze Armii Krajowej, którzy w Ich postawie widzieli własną siłę i dobro Ojczyzny.

Paweł Rajski

Klub PTTK "Varsovia"