88

Ludzie Pęcic, sojusznicy, przyjaciele

 

Zygmunt Lipski ps. Sulima

Zygmunt Lipski „Sulima” – żołnierz AK Obwodu Warszawa Ochota, uczestnik bitwy pod Pęcicami (zatrzymał kolejkę EKD). Powstaniec Warszawski, walczył w szeregach AK Zgrupowania Kampinos. Od pierwszego rajdu do Pęcic w 1967 r. zaprzyjaźniony z Klubem PTTK „Varsovia”. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku współorganizator wielu imprez o tematyce powstańczej z udziałem żołnierzy AK z Ochoty i Kampinosu. Zmarł w 2014 r.

 

 Bohdan Szermer „Lwowicz”

Bohdan Szermer „Lwowicz” – podchorąży AK, dowódca drużyny  w 438. plutonie Szarych Szeregów, uczestnik bitwy pod Pęcicami i Powstania Warszawskiego. Autor cennego dokumentu Pamiętnik Lwowicza. Po nawiązaniu kontaktu w 1967 r. z Klubem PTTK „Varsovia”, serdeczny doradca i współorganizator wielu imprez Klubu o tematyce powstańczej. Przez 40 lat z gronem druhen
i druhów walczył o pamięć, prawdę i dobrą sławę żołnierzy AK Harcerskiego Batalionu „Zośka”, których 2 sierpnia 1944 r. zły los rzucił w piekło na pęcickich polach. Zmarł 3 kwietnia 2011 r.

 

Maria Szymańska-Mrówczyńska

Marianna Szymańska-Mrówczyńska „Maryśka Duża” – łączniczka w 438. plutonie Szarych Szeregów, ranna w bitwie pod Pęcicami 2 sierpnia 1944 r. Od 1969 r. zaprzyjaźniona z Klubem PTTK „Varsovia”, współorganizatorka wielu rajdów i imprez związanych z Pęcicami. Zmarła 4 kwietnia 2010 r.

 

Józef Kazimierz Wroniszewski

Józef Kazimierz Wroniszewski – żołnierz AK, historyk, autor książek
dotyczących IV Obwodu AK Ochota (Ochota 1939-1945, Ochota 1944). Od 1969 r. zaprzyjaźniony z Klubem PTTK „Varsovia”, doradca i przez wiele rad obrońca organizatorów Rajdów „Po kamienistej drodze”. Zmarł 30 września 2013 r.

 

Stanisław Sieradzki

Stanisław Sieradzki „Świst” – żołnierz AK Batalionu „Zośka”,
z którym przeszedł cały szlak bojowy od Woli do Czerniakowa, związany z harcerstwem, niestrudzony i wspaniały popularyzator wiedzy o Armii Krajowej, uczestnik rajdów i wielu klubowych imprez patriotycznych. Zmarł 16 lutego 2009 r.

 

Stanisław Tymkiewicz

Stanisław Tymkiewicz „Michał” – żołnierz AK, uczestnik walk
pod Pęcicami, członek Komisji Historycznej w środowisku żołnierzy AK Ochota, autor książki o poległych w Powstaniu Warszawskim i zmarłych w trakcie okupacji żołnierzach AK z warszawskiej Ochoty, wieloletni współorganizator (od 1981 r.) Rajdu „Po kamienistej drodze”. Znacząco przyczynił się do ufundowania sztandaru Żołnierzy AK IV Obwód Ochota poświęconego przez ks. Mieczysława Rzepeckiego w Pęcicach w 1988 r. Zmarł 21 stycznia 2013 r.

 

Zbigniew Marian Łakomski

Zbigniew Marian Łakomski „Sulima” – harcerz, żołnierz 438. plutonu Szarych Szeregów, uczestnik bitwy pod Pęcicami, dziennikarz, aktywny członek Środowiska Żołnierzy AK Obwód Ochota, przez wiele lat współorganizator imprez w Pęcicach. Zmarł 26 marca 2014 r.

 

Wojciech Marcinkiewicz

Wojciech Marcinkiewicz „Kubuś” – harcerz Szarych Szeregów,
od 1942 r. żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego
na Ochocie, wieloletni działacz i prezes Zarządu Środowiska Żołnierzy IV Obwód Ochota, autor monografii Szare Szeregi na Ochocie. Z Pęcicami jest związany od czterdziestu lat jako uczestnik i współorganizator imprez rocznicowych. Zmarł 16 grudnia 2012 r.

 

Aleksander Muller

Aleksander Müller „Julek” – żołnierz Armii Krajowej IV Obwodu Ochota, harcerz Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego na Ochocie. Z Pęcicami jest związany
przez wieloletnią współpracę przy organizacji Rajdu i uroczystości patriotycznych pod Pomnikiem-Mauzoleum. Zmarł 2 marca 2012 r.

 

Jan Glura – żołnierz Batalionów Chłopskich w Wielkopolsce, mieszkaniec Michałowic, niestrudzony działacz kombatancki i społeczny, przez wiele lat współorganizator Rajdu i uroczystości w Pęcicach. Zmarł 7 września 2007 r.

 

Stefan Kowalski ps. Jaroń

Stefan Jaroń-Kowalski – kapitan AK, uczestnik Powstania Warszawskiego jako dowódca kompanii Zgrupowania „Leśnik”, komendant hufca Szarych Szeregów kryptonim „Zielony Dąb”, harcmistrz, członek Klubu „Varsovia”, wieloletni współorganizator Rajdu „Po kamienistej drodze” i uroczystości w Pęcicach.
Zmarł 15 czerwca 1979 r.

 

Tadeusz Martusewicz

Tadeusz Martusewicz – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie. Od 1967 r. pełnił liczne funkcje we władzach PTTK i wspierał organizatorów uroczystego uczczenia pamięci Powstańców Warszawskich poległych w Pęcicach. Wielokrotnie uczestniczył w Rajdach „Po kamienistej drodze”. Zmarł 6 lutego 2016 r.

 

Tadeusz Feliks Zieliński

Tadeusz Zieliński „Czarny” – żołnierz AK harcerskiego 438. plutonu Szarych Szeregów, uczestnik bitwy w Pęcicach. Od 1970 r. zaprzyjaźniony z Klubem PTTK „Varsovia”, współorganizator wielu rajdów i imprez związanych z Pęcicami. Zmarł 16 grudnia 2016 r.

 

Maciej Krokos

Maciej Krokos – żołnierz Powstania Warszawskiego, harcerz Szarych Szeregów, aktywny współorganizator uroczystości rocznicowych w Pęcicach, przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny. Zmarł 14 sierpnia 2016 r.

 

Roman Lawrence

Roman Lawrence – Wójt Gminy Michałowice, wspólnie z Radą Gminy sprawował opiekę nad Pomnikiem-Mauzoleum Powstańców Warszawskich w Pęcicach. Serdecznym patronatem obejmował Rajd „Po kamienistej drodze” organizowany corocznie przez Klub „Varsovia”, a także „Szkolny Rajd Pęcicki” organizowany w rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego. Zmarł 20 czerwca 2009 r.

 

Ci, którzy kontynuowali i kontynuują pracę poprzedników

 

Stanisław Książkiewicz – pułkownik Wojska Polskiego, prezes Związku Kombatantów Warszawa-Ochota. Już od trzeciego Rajdu „Po kamienistej drodze”, w 1969 r., objął patronat nad imprezą i otoczył opieką organizatorów z Klubu PTTK „Varsovia”. Przypomnieć należy, że pierwsze Rajdy do Pęcic budziły u wielu ludzi sprzeczne uczucia, od wielkiej radości do zaskoczenia, a nawet sprzeciwu.

 

Krzysztof Grabka

Krzysztof Grabka – były Wójt Gminy Michałowice, kontynuator działań swego poprzednika, zmarłego w 2009 r. Romana Lawrence. Wójt wspólnie z Radą Gminy sprawował opiekę nad Pomnikiem-Mauzoleum Powstańców Warszawskich w Pęcicach. Współorganizował Rajd „Po kamienistej drodze” będący kulminacyjnym punktem obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego na terenie Gminy. Wspierał też mocno „Szkolny Rajd Pęcicki” zamykający obchody rocznicy Powstania Warszawskiego.

 

Włodzimierz Majdewicz

Włodzimierz Majdewicz – wiceprezes Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK, honorowy przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Od czterdziestu lat współorganizator i społeczny projektant plakietek, medali i znaczków rajdów do Pęcic. Członek honorowy PTTK i Klubu „Varsovia”.

 

ks. Mieczysław Rzepecki

Ksiądz Mieczysław Rzepecki – proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach w latach 1979-1991, duchowny opiekun żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny spoczywających na pęcickich cmentarzach, główny celebrans w latach 80. mszy polowych przy pęcickim Pomniku-Mauzoleum.

 

Ks. Jan Gąsiorowski

Ksiądz Jan Gąsiorowski – proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach w latach 1991-2009, duchowny opiekun żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny spoczywających na pęcickich cmentarzach.

 

ks, Grzegorz Jasiński

Ksiądz Grzegorz Jasiński – proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach w latach 2009-2020, duchowny opiekun żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny spoczywających na pęcickich cmentarzach. Dzięki m.in. jego staraniom udało się odsłonić w kościele w Pęcicach odnowione Epitafium’44 (poświęcone poległym i zamordowanym w Boju pęcickim powstańcom) oraz tablicę pamiątkową pani Krystyny Serwaczak (założycielka Klubu PTTK „Varsovia” i współorganizatorka Rajdów „Po kamienistej drodze”).

 

Paweł Rajski

Paweł Rajski – były radny i przewodniczący Rady Gminy Michałowice, inicjator oraz organizator w latach 2002-2014 koncertów pęcickich w czasie uroczystości upamiętnienia poległych powstańców w Pęcicach. Posiada duży wkład w upamiętnienie miejsc związanych z Powstanie Warszawskim na terenie Gminy. Jego zabiegi przyniosły efekt w postaci uchwał Rady Gminy o nadaniu nazw rondom „Orląt Pęcickich” oraz „Kapitana Harcmistrza Stefana Jaronia-Kowalskiego”.

 

Ewa Dymura

Ewa Dymura – wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi w Gminie Michałowice.
Od roku szkolnego 2004/2005 gimnazjum organizuje „Szkolny Rajd Pęcicki”, w którym licznie bierze udział młodzież z okolicznych szkół, a także z Warszawy.

 

Jerzy Pamrów oraz Daniel Wolborski

Jerzy Pamrów (z lewej strony na zdjęciu) – były wiceprezes Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK, wieloletni Prezes Klubu PTTK „Varsovia” im. Stefana Jaronia-Kowalskiego. Od wielu lat kontynuator działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej związanej z Rajdem „Po kamienistej drodze”, wieloletni Komandor Rajdu „Po kamienistej drodze”.

 

Daniel Wolborski (na zdjęciu obok Jerzego Pamrowa) – nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, opiekun młodzieży, współorganizator Rajdu „Pokamienistej drodze” i „Szkolnego Rajdu Pęcickiego”, wiceprezes Klubu PTTK „Varsovia”.

 

Małgorzata Pachecka

Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice,
wspólnie z Radą Gminy sprawuje opiekę nad Pomnikiem-Mauzoleum Powstańców Warszawskich w Pęcicach. Chętnie obejmuje patronatem wydarzenia gminne związane z Powstaniem Warszawskim, a w szczególności współorganizuje Rajd „Po kamienistej drodze” będący kulminacyjnym punktem obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego na terenie Gminy. Wspiera także mocno „Szkolny Rajd Pęcicki” zamykający obchody rocznicy Powstania Warszawskiego.

 

Roman Żuchowski

Roman Żuchowski – kierownik Referatu Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Gminy Michałowice, z jej ramienia odpowiada na organizację uroczystości powstańczych w Pęcicach.

 

Elżbieta Gąsior, Beata Wiszniewska i Tomasz Matuszewski – nauczyciele w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, organizatorzy „Szkolnego Rajdu Pęcickiego”.

 

Członkowie Klubu PTTK „Varsovia”, którzy od wielu lat pracują przy organizacji Rajdów „Po kamienistej drodze”: Irena Cesarz, Ewa Woroszyło, Szymon Pamrów, Tomasz Pamrów, Andrzej Mroziewicz, Grażyna Wójtowicz, Jan Piwnik, Stanisław Piwnik wraz z „młodzieżową sekcją”: Franciszek Majerowicz, Oskar Leszczyński, Maksymilian i Wojciech Warmuzowie, Jakub Michna, Adam Dziedzic i Konrad Kruczyk.