ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych

Wójt Gminy Michałowice zaprasza do udziału w programie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV na lata 2022-2024.

Program finansowany jest ze środków Gminy Michałowice.

Zaszczepione mogą zostać dziewczynki i chłopcy zamieszkali na terenie Gminy Michałowice z roczników 2008, 2009, 2010 i 2011.

 • Weryfikacja miejsca zamieszkania na podstawie ważnej Karty Mieszkańca Gminy Michałowice (karty wydawane są na okres 1 roku - sprawdź ważność karty) lub formularza PIT za ostatni rok podatkowy potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego w Michałowicach (pierwsza strona + Urzędowe Poświadczenie Odbioru lub pierwsza strona z pieczątką wpływu do US) lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z Pruszkowa za ostatni rok podatkowy potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego w Michałowicach ze wskazaniem miejsca zamieszkania.

W ramach Programu Gmina Michałowice zakupi szczepionkę 9-walentną, która będzie podawana według 2-dawkowego schematu.

W 2022 roku w Programie brały udział dziewczynki i chłopcy z roczników 2008 i 2009. I dawka została podana czerwiec-lipiec, a II dawka listopad-grudzień. Łącznie zaszczepiono 110 osób w tym 107 pełnym schematem szczepień.

Program zakładał zaszczepienie wszystkich dziewczynek i chłopców z rocznika 2008 (14 lat) w 2022 roku, którzy w 2023 roku skończą 15 lat i nie będą mogli być objęci Programem. W 2022 roku zostało zaszczepionych łącznie 67 dzieci z rocznika 2008.

 • W 2023 roku zapisy na szczepienia będą dla dziewczynek i chłopców z roczników 2009 (osoby zgłoszone do programu w 2022 r. i nowe zgłoszenia) i 2010. Zapisy będą prowadzone od 1 do 31 marca 2023 r. 
 • 17 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice - I spotkanie z lekarzem dla rodziców/opiekunów prawnych 
 • 6 lutego 2023 r. o godz. 19.00 w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice - II spotkanie z lekarzem dla rodziców/opiekunów prawnych 

W 2024 roku zapisy do szczepień będą dla dziewczynek i chłopców z roczników 2010 (osoby zgłoszone do programu w 2022 r. i nowe zgłoszenia) i 2011. Szczegóły rozpoczęcia zapisów/szczepień zostaną podane na początku roku 2024.

Rejestracja jest możliwa:

On-line: od 1 do 31 marca 2023 

Szczepienia będą wykonywane szczepionką skierowaną przeciwko dziewięciu typom wirusa HPV, tj. typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania rakowi szyjki macicy. Typy onkogenne wirusa HPV – 16 i 18 są odpowiedzialne za około 70% wszystkich przypadków raka szyjki macicy. Natomiast typy HPV 6 i HPV 11 są odpowiedzialne za powstawanie kłykcin kończystych, czyli brodawek narządów płciowych.

Zgodnie z zaleceniami i Charakterystyką Produktu Leczniczego 9-walentną szczepionkę Gardasil9 do 14 r.ż. można podać w schemacie 2-dawkowym. Drugą dawkę należy podać pomiędzy 5, a 13 miesiącem po pierwszej dawce. Podanie szczepionki będzie poprzedzone kwalifikującym badaniem lekarskim i wymagać będzie zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Całość działań w programie będzie odbywała się według następującego schematu:

 1. Rejestracja do programu:
 • On-line
 • Osoby zgłoszone do Programu zostaną poinformowane mailowo - decyduje kolejność zgłoszeń
 • Lista osób biorących udział w Programie zostanie przekazana do odpowiedniej przychodni zgodnie ze zgłoszeniem
 1. Działania informacyjno-edukacyjne:
 • Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych w szkołach, przychodniach i urzędzie
 • Spotkania z lekarzem
 1. W dniu zgłoszenia się do przychodni (podanie I dawki):
 • Badania kwalifikujące do szczepień
 • Pisemna zgoda opiekuna
 • Podanie pierwszej dawki szczepienia
 • Powiadomienie o konieczności podania drugiej dawki i wyznaczenie terminu
 1. W dniu ponownego zgłoszenia się do przychodni (podanie II dawki):
 • Badania kwalifikujące do szczepień
 • Pisemna zgoda opiekuna
 • Podanie drugiej dawki szczepienia

Dziewczynki i chłopcy rocznik 2008 i 2009 koniec udziału w programie.

W czasie ostatniej wizyty w przychodni rodzice/opiekunowie otrzymają do wypełnienia krótką ankietę dotyczącą wiedzy o profilaktyce zakażeń wirusem HPV oraz ankietę satysfakcji z udziału w programie, które posłużą do celów statystycznych i do ulepszenia przyszłych działań.

Rekomendacje

W swoim stanowisku z czerwca 2017 Światowy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Szczepień potwierdził bezpieczeństwo szczepionek przeciwko HPV http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255870/WER9228.pdf;jsessionid=7650F60BBA685A01554422C86C7B507E?sequence=1

Szczepienia przeciwko wirusowi HPV są rekomendowane m.in. przez:

 • Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) – Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
 • Światową Organizację Zdrowia (WHO)
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
 • Canadian Paediatric Society (CPS)
 • Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)/National Health and Medical Research Council (NHMRC)
 • Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV (PTPZ-HPV)

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU


MATERIAŁY DO POBRANIA

- Program - Uchwała Nr XLI/451/2022 Rady Gminy Michałowice w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowicach na lata 2022-2024.