74

Sołectwo Michałowice

Sołtys:

Tomasz Malinowski
 

Rada sołecka:
Piotr Ćwiertniewski

Marcin Kaczorowski

Sławomir Ozimek 

 

Statut sołectwa Michałowice