Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 190 podstron zawierających "konsultacje spo������������������eczne"
101 Projekt uchwały
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
102 Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
103 Projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmian "Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)"
104 Pomoc dla mieszkańców Ukrainy - ważne informacje i pomocne linki
Uruchomiliśmy gminną INFOLINIĘ dedykowaną sprawom uchodźców z Ukrainy, którzy już są lub przyjadą w najbliższym czasie do naszej gminy - tel. 22 350 93 33 oraz adres email:
105 Rok 2021 pęcickimi oczyma
Co ważnego z punktu widzenia mieszkańca Pęcic Małych i nawet całej gminy, wydarzyło się w 2021 roku.
106 Przestrzeń dla partycypacji
Gmina Michałowice przystąpiła do projektu „Przestrzeń dla partycypacji” realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Fundacją
107 Kolejny etap za nami!
Pokonaliśmy kolejny krok przybliżający nasze Stowarzyszenie do celu jakim jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.
108 Projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zmiany nazwy miejscowości
109 O przyszłości terenów wokół zalewu akapitów kilka
O spotkaniach dotyczących przyszłości terenów wokół zbiornika retencyjnego, leżącego pomiędzy Pęcicami Małymi a Komorowem.
110 Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów, gmina Michałowice, dotyczących zmiany § 14 statutu sołectwa.
111 Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów, gmina Michałowice, dotyczących zmiany § 14 statutu sołectwa.
112 Projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zniesienia nazwy miejscowości
113 Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zmiany nazwy miejscowości
114 Projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości
115 Gminne plany dla Pęcic Małych
O spotkaniu rady sołeckiej i sołtysa z władzami gminy
116 Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zniesienia nazwy miejscowości
117 Zarządzenie nr 227/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
118 Zarządzenie nr 228/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
119 Zarządzenie nr 229/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
120 „Dzień Otwarty” w Dziennym Domu Seniora+ w Komorowie
Miejsce z iście rodzinną atmosferą, w którym nie brakuje okazji do podtrzymania aktywności społecznych i ruchowych. Taki jest Dzienny Dom Seniora+ w Komorowie, dom, który