Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 854 podstron zawierających "osiedle michałowice"
121 Uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad soleckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.
122 Uchwała XL/277/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
123 Wymiana wodomierzy w naszej gminie
W naszej gminie trwa wymiana wodomierzy, którym kończy się termin legalizacji. Działania prowadzi firma Pomp 4 Eko sp. z o.o.
124 UCHWAŁA Nr XX/147/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004r.
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r., nr XLVIII/354/2001 z 20 grudnia 2001r., nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. i nr LIV/406/2002 z 28
125 Uchwała Nr XV/157/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice
126 Zebranie mieszkańców osiedla Michałowice
19 września, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach na zebraniu mieszkańców podjęto uchwałę o przeznaczeniu funduszu Zarządu Osiedla Michałowice w 2012
127 Uchwała Nr XXXIII/294/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Ostoja”, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym
128 Dożynki gminy Michałowice
Anno Domini 2012

Jak co roku w naszej gminie były obchodzone niezwykle uroczyście, w tym roku na osiedlu Michałowice.
129 Uchwała Nr XV/89/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWA” z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości pod
130 Uchwała Nr XXIX/255/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Komorowie gm. Michałowice.
131 Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej jednostki
132 Festyn Dni Gminy Michałowice
Festyn, który odbył się w niedzielę, 21 czerwca, w Granicy, na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi, otworzył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.
133 II sesja Rady Gminy Michałowice VI kadencji
Zaprzysiężenie wójta oraz wybór wiceprzewodniczących oraz składów komisji rady (rewizyjnej, budżetu i finansów, gospodarki komunalnej i przestrzennej, spraw społecznych
134 Uchwała Nr XXXIII/300/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.
135 Dożynki gminy Michałowice A.D. 2014
7 września w Michałowicach – obok zespołu szkół, na placu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki, przy brzezinie – odbył się festyn dożynek gminy Michałowice.
136 Uchwała Nr XXXIX/367/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
137 Zarządzenie Nr 3/ 2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2009 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę i w najem.
138 Protokół Nr XXXIV Z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-09-29
Z obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 29 września  2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej
139 Uchwała Nr XX/148/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów położonych na terenie Gminy Michałowice.
140 Statut Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice
S T A T U T Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice   I . Przepisy ogólne § 1. Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice zwana dalej „Biblioteką”