Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 854 podstron zawierających "osiedle michałowice"
141 Zarządzenie Nr 49 / 2008 Wójta Gminy Michałowice Z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę.
142 Uchwała Nr XIII/134/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmian „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”.
143 Uchwała Nr XXIII/185/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 2.09.2004 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa urządzeń odwadniających
144 Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Michałowice
145 Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę i wynajem.
146 Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę i w najem
150 Uchwała Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia statutu osiedla Granica oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla.
151 Uchwała Nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
152 Uchwała Nr XI/113/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”, obejmującego część obrębu geodezyjnego wieś Opacz Mała
153 Inwestycyjne wycieczki
po gminie Michałowice
Wycieczka 1. DROGI ORAZ „ORLIK”

Inwestycje wprawdzie trwają cały rok (opracowywanie koncepcji, planowanie, organizowanie przetargów i wreszcie wykonawstwo) , ale zbliżająca się zima i koniec roku są dobrym
154 Petycje
Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) określająca zasady składania i rozpatrywania
155 Petycje
Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 tj..) określająca zasady składania i rozpatrywania
156 Wystąpienie pokontrolne NIK z kontroli Urzędu Gminy Michałowice przeprowadzonej w okresie od 7 lutego do 17 marca 2006r.
Warszawa, dnia 10kwietnia 2006   NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57,00-950 Warszawa tel. 444 - 57 - 72 fax 444 - 57 -
157 Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę
158 Środowisko przyrodnicze
Do obszarów o dużym stopniu naturalności i różnorodności biologicznej należą również tereny starej zabudowy jednorodzinnej wśród zieleni, przede
159 UCHWAŁA Nr XVI/109/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część III obejmująca fragment osiedla Komorów
160 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej