6220

Telefony i kontakty

Biuro podawcze

parter - sala obsługi interesantów

 

tel: (22) 350-91-91

fax: (22) 350-91-01

sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl

 

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

 

Sekretariat Wójta

tel: (22) 350-91-50
sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl
piętro II pok. 212

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

 

Skarbnik Gminy - Anna Jankowska

tel: (22) 350-91-53
piętro I pok. 116

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

 

Sekretarz Gminy - Wojciech Grzeniewski

tel: (22) 350-91-87
piętro II pok. 211

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

 

Referat Budżetu i Finansów

tel: (22) 350-91-49
tel: (22) 350-91-53
piętro I pok. 114 i 115

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Joanna Strzelecka


Prowadzi sprawy

 

Stanowisko do spraw Kadrowo Administracyjnych - Dorota Chalimoniuk

tel: (22) 350-91-38
piętro I pok.109

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


 

Referat Organizacyjno-Administracyjny

tel: (22) 350-91-76
m.piwek|michalowice.pl| |m.piwek|michalowice.pl
piętro I pok. 107

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Michał Piwek


 

Referat Zamówień Publicznych

tel/fax: (22) 350-91-91 wewn. 14
piętro II pok.204

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych: Kinga Niedźwiecka


 

Referat Informatyki

tel: (22) 350-91-69
admin|michalowice.pl| |admin|michalowice.pl
piętro I pok.128

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik Referatu Informatyki Marcin Walichnowski


 

Biuro Rady Gminy

tel: (22) 350-91-70
rada|michalowice.pl| |rada|michalowice.pl
piętro I pok. 104

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Urszula Bejda

 

 

Ewidencja Działalności Gospodarczej

tel: (22) 350-91-91 wewn. 3
parter - sala obsługi interesantów

Czynne:

poniedziałek: 9.15-17.30
wtorek: 8.15-16.30
środa-czwartek: 8.15-15.30
piątek: 8.15-13.30

Prowadzi sprawy

 

Kasa Urzędu

tel: (22) 350-91-14
parter - sala obsługi interesantów

Czynne:

poniedziałek: 9.10-17.30
wtorek: nieczynne
środa: 8.10 – 15.30
czwartek-piątek: nieczynne

w ostatnim dniu miesiąca: 8.15-12.00

 

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

piętro I

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Rafał Raczyński

Podatki:

Tel: (22) 350-91-91 wew. 6

Pokój 112 - Tel. (22) 350-91-45
Pokój 113 – Tel. (22) 350-91-47, (22) 350-91-48

Opłaty za wodę i ścieki (pokój 105):

Tel: (22) 350-91-91 wew. 5

Tel. (22) 350-91-30, Tel. (22) 350-91-35, Tel. (22) 350-93-26

Opłaty za zajęcie pasa i dzierżawę dróg wewnętrznych (pokój 106):

Tel. (22) 350-93-25

Opłaty za odpady komunalne (pokój 106):

Tel. (22) 350-91-51, (22) 350-93-25

 

Referat Inwestycji i Remontów

tel: (22) 350-91-91 wewn. 304 lub 330
pietro II pok. 201, 202, 203

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik Referatu: Iwona Popowicz

 

 

 

Referat Planowania Przestrzennego

tel: (22) 350-91-91 wewn. 13
tel: (22) 350-91-83
tel: (22) 350-91-85
II piętro pok. 209

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Jarosław Sobol


Prowadzi sprawy


Referat Geodezji i Rolnictwa

tel: (22) 350-91-91 wewn. 11 i 12
piętro II pok. 207 i 208

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Dzierżawa gruntów i numery porządkowe nieruchomości:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 11
piętro II pok. 208

Podziały nieruchomości i rolnictwo:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 12
piętro II pok. 207

 

Kierownik Referatu: Renata Suliga


Prowadzi sprawy


Referat Gospodarki Komunalnej

tel: (22) 350-91-91 wewn. 4, 5, 8
piętro II pok. w 2 skrzydle budynku

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Awarie wodno-kanalizacyjne:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 4
piętro II pok. w 2 skrzydle budynku

 

Umowy wodno-kanalizacyjne, odczyt liczników:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 5
piętro II pok. w 2 skrzydle budynku

 

Utrzymanie dróg i urządzenia drogowe:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 8
piętro II pok. w 2 skrzydle budynku
 

Kierownik Referatu: Andrzej Łuszczyński


Prowadzi sprawy


Referat Ochrony Środowiska

tel: (22) 350-91-91 wewn. 9, 10
piętro II pok. 205, 206

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Utrzymanie porządku i czystości, odpady komunalne:

tel: (22) 350-91-91 wewn. 9
piętro I pok. 205

Odpady:

tel: (22) 350-91-11

 

Zieleń:
tel: (22) 350-91-29
piętro I pok. 206

 

Kierownik Referatu: -  Joanna Skrzydlewska

 


Prowadzi sprawy


Referat Spraw Obywatelskich

tel: (22) 350-91-91 wewn. 2, 3
parter - sala obsługi interesantów

Czynne:

poniedziałek: 9.15-17.30
wtorek: 8.15-16.30
środa-czwartek: 8.15-15.30
piątek: 8.15-13.30

Sprawy meldunkowe:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 2
parter - sala obsługi interesantów 

Sprawy wydawania dowodów osobistych:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 2
parter - sala obsługi interesantów 

Sprawy ewidencji działalności gospodarczej:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 3
parter - sala obsługi interesantów

W dniu 28 grudnia 2023

- wnioski o dowód dla dziecka lub podopiecznego będzie można składać tylko do godz. 09:00.

- wnioski o dowód osobisty będzie można składać tylko do godz. 12 00.

 

Kierownik Referatu: Zofia Brzezińska


Prowadzi sprawy


BHP, Obrona Cywilna

tel: (22) 350-91-91 wewn. 17
piętro I pok. 106

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


 

Referat Promocji i Polityki Informacyjnej - Katarzyna Stygińska

tel: (22) 350-91-91 wewn. 15
parter pok. 5,6

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

 

Referat Kultury i Promocji

tel: (22) 350-91-91 wewn. 210
parter pok. 6

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

tel: (22) 350 91 40

parter pok. 6 i 7

Kultura – tel . 22 350 91 41
Sport  - tel. 22 350 91 43
Promocja tel. 22 350 91 91  wew. 398

 

Kierownik: Katarzyna Stygińska

 

Referat Funduszy Zewnętrznych

tel: (22) 350-91-74
tel: (22) 350-91-18
fundusze|michalowice.pl| |fundusze|michalowice.pl
piętro I pok. 110

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel: (22) 350-91-20
fax: (22) 350-91-21
sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl

Czynne:

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00 -18.00
wtorek - czwartek 8.00 - 16.00

DZIEŃ WEWNĘTRZNY
piątek 8.00-14.00


Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

tel: (22) 350-91-60
fax: (22) 350-91-61
oswiata|michalowice.pl| |oswiata|michalowice.pl
piętro I pok.117

Czynne:

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00


Inspektor ochrony danych osobowych:
Piotr Glen, adres e-mail: daneosobowe|michalowice.pl| |daneosobowe|michalowice.pl

więcej na stronie >


Koordynator ds. dostępności

Michał Piwek, tel: (22) 350-91-76
m.piwek|michalowice.pl| |m.piwek|michalowice.pl

więcej na stronie >