Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 82 podstron zawierających "dialog"
1 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Wacława" w Sokołowie
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektów MPZP obszaru "Wacława" w Sokołowie (1 grudnia, godz. 16:30) .
2 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszaru "Regulska" w Regułach
2 grudnia rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszaru "Regulska" w Regułach. Projekt będzie wyłożony do publicznego
3 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Regulska" w Regułach
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Regulska" w Regułach (5 grudnia, godz. 17:00) .
4 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Słoneczna" w Regułach
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Słoneczna" w Regułach (1 grudnia, godz. 15:00) .
5 Zmiana Studium – dialog społeczny - obszar „Sokołów, Suchy Las”
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar "Sokołów, Suchy Las" jest pierwszym, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań
6 Zmiana Studium – dialog społeczny - obszar „Sokołów, Suchy Las”
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar "Sokołów, Suchy Las" jest pierwszym, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań
7 Zmiana studium - dialog społeczny - obszar "Reguły, Al. Jerozolimskie"
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły Al. Jerozolimskie” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
8 Zmiana studium - dialog społeczny - obszar "Reguły, Al. Jerozolimskie"
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły Al. Jerozolimskie” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
9 Zmiana Studium – dialog społeczny
Kontynuujemy proces zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. W związku z tym, w ramach procesu „Przestrzeń dla
10 Zmiana Studium – dialog społeczny
Kontynuujemy proces zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. W związku z tym, w ramach procesu „Przestrzeń dla
11 Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji pozarzadowych kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Nabór jest
12 Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie statutów jednostek pomocniczych
Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych, które dotyczyły statutów jednostek pomocniczych gminy.
13 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 14 października 2022 r. do 28 października 2022 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
14 Konsultacje projektów MPZP obszarów "Wacława" w Sokołowie oraz "Słoneczna" w Regułach
14 listopada rozpoczną się konsultacje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszarów "Wacława" w Sokołowie oraz "Słoneczna" w Regułach. Projekty
15 OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
16 Ankiety
Ankieta - zmiana studium
17 Dla Mieszkańców
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w gminie Michałowice! Każdy głos ma znaczenie, decydujmy razem! www.dialog.michalowice.pl
18 Konsultacje MPZP obszaru "Ostoja" - osiedle Komorów
Trwają konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszaru "Ostoja" - osiedle Komorów. Projekt będzie wyłożony wyłożony do publicznego wglądu do 14 października,
19 Propozycje do projektu Programu współpracy na 2023 rok
Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
20 DT_2020_02
Dialog Techniczny poprzedzający postępowanie na Dostawę serwera wirtualizacji, macierzy i urządzeń sieciowych oraz instalacja i konfiguracja w serwerowni urzędu Gminy