6

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice

Cały proces przeprowadzenia budżetu obywatelskiego trwa około pól roku.

I etapem jest zgłaszanie projektów. Rozpocznie się 26 kwietnia i będzie trwać ponad 3 tygodnie. Zakończy się 17 maja. Następnie wszystkie projekty zostaną ocenione pod względem formalnym (wyniki zostaną przedstawione  do 15 czerwca) oraz,  te z pozytywną oceną formalną, pod względem merytoryczno-prawnym (ogłoszenie wyników do 25 sierpnia).

Ostateczna lista projektów zakwalifikowana do głosowania, wraz z kosztami projektów, ich lokalizacją i numerem do głosowania, zostanie przedstawiona do 14 września 2021 r. ​Głosowanie na projekty będzie trwać 2 tygodnie i zakończy się przed 8 października. Przedsięwzięcia zaproponowane i wybrane przez mieszkańców, które  będą realizowane z przyszłorocznego budżetu, poznamy do połowy października br. 

 

HARMONOGRAM BO 2022

 • Ogłoszenie o wysokości budżetu obywatelskiego na 2022 rok - do 23  marca 2021 r.  
 • Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu budżetu obywatelskiego - do 23 marca 2021 r.  
 • Kampania informacyjna związana z budżetem obywatelskim i zgłaszaniem projektów - od 9 kwietnia 2021 r. 
 • Zgłaszanie projektów przez projektodawców - 26 kwietnia  – 17  maja 2021 r.  
 • Ocena formalna - do 8 czerwca 2021 r.  
 • Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach oceny formalnej - do 15 czerwca 2021 r.  
 • Ocena merytoryczno-prawna - do 19  sierpnia  2021 r.  
 • Ogłoszenie wyników oceny projektów - do 25 sierpnia 2021 r. 
 • Odwołania  projektodawców od negatywnej oceny merytoryczno-prawnej i niedopuszczeniu projektów do głosowania - do 30 sierpnia 2021 r.  
 • Rozpatrzenie odwołań od negatywnej oceny projektów - do 7 września 2021 r.  
 • Publikacja ostatecznej listy projektów zakwalifikowanych do głosowania, wraz z kosztami projektów, ich lokalizacją i numerem do głosowania - do 14 września 2021 r.   
 • Kampania informacyjna zachęcająca mieszkańców do głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego - do 23 września 2021 r.  
 • Głosowanie na projekty - 24 września -  8 października 2021 r. 
 • Podanie wyników głosowania  do publicznej wiadomości - do 15 października 2021 r.  

Harmonogram BO - zarządzenie