209

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice 2024

Cały proces przeprowadzenia budżetu obywatelskiego trwa około pól roku.

Pierwszym etapem jest zgłaszanie projektów. Rozpocznie się ono 12 kwietnia i będzie trwać  w tym roku ponad miesiąc. Zakończy się 15 maja. Następnie wszystkie projekty zostaną ocenione pod względem formalnym (wyniki zostaną przedstawione  do 5 czerwca) oraz, te z pozytywną oceną formalną, pod względem merytoryczno-prawnym (ogłoszenie wyników do 30 sierpnia).

Ostateczna lista projektów zakwalifikowana do głosowania, wraz z kosztami projektów, ich lokalizacją i numerem do głosowania, zostanie przedstawiona do 18 września 2022 r. ​Głosowanie na projekty będzie trwać 2 tygodnie i zakończy się przed 11 października. Przedsięwzięcia zaproponowane i wybrane przez mieszkańców, które  będą realizowane z przyszłorocznego budżetu, poznamy do 18 października br. 

 

HARMONOGRAM BO 2024

 • Zgłaszanie projektów przez projektodawców - 12 kwietnia - 15 maja 2023 r.  
 • Ocena formalna - do 29 maja 2023 r.  
 • Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach oceny formalnej - do 5 czerwca 2023 r.  
 • Ocena merytoryczno-prawna - do 23 sierpnia 2023 r.  
 • Ogłoszenie wyników oceny projektów - do 30 sierpnia 2023 r. 
 • Odwołania  projektodawców od negatywnej oceny merytoryczno-prawnej i niedopuszczeniu projektów do głosowania - do 4 września 2023 r.  
 • Rozpatrzenie odwołań od negatywnej oceny projektów - do 12 września 2023 r.  
 • Publikacja ostatecznej listy projektów zakwalifikowanych do głosowania, wraz z kosztami projektów, ich lokalizacją i numerem do głosowania - do 18 września 2023 r.   
 • Kampania informacyjna zachęcająca mieszkańców do głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego - do 26 września 2023 r.  
 • Głosowanie na projekty - 27 września -  11 października 2023 r. 
 • Podanie wyników głosowania  do publicznej wiadomości - do 17 października 2023 r.  

Harmonogram BO - zarządzenie