5

 

WYNIKI ROZPATRZENIA ODWOŁAŃ BO 2022 

W terminie do 30 sierpnia br. wpłynęły odwołania od wyników oceny 3 projektów zgłoszonych w ramach  Budżetu Obywatelskiego 2022 r. Projekty zostały ponownie ocenione.

Lista projektów, rozpatrzenie odwołań z uzasadnieniem: