2

 

WYNIKI ROZPATRZENIA ODWOŁAŃ BO 2022 

W terminie do 30 sierpnia br. wpłynęły odwołania od wyników oceny 3 projektów zgłoszonych w ramach  Budżetu Obywatelskiego 2022 r. Projekty zostały ponownie ocenione.

Lista projektów, rozpatrzenie odwołań z uzasadnieniem:

Projekt 1

Rozbudowanie monitoringu gminnego - Parkowa w Michałowicach - Wsi.

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: ul. Parkowa w Michałowicach-Wsi, przy granicy gminy

Projektodawca: Edward Kozłowski

Koszt: 17 500,00 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt niemożliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, przez co nie spełnia wymagań określonych w §19 ust.2 pkt.: 2e i 3a uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. Do realizacji projektu wymagane są wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwoleń. W celu zasilenia kamer należy wystąpić do zakładu energetycznego o przyłącze energetyczne i przydział mocy – zrealizowanie tego kluczowego elementu przekroczy jeden rok budżetowy.

Opis projektu: Projekt przewiduje zbudowanie punktu monitoringu przy ulicy Parkowej w Michałowicach-Wsi i podłączenie go do sieci monitoringu gminnego.

Projekt 2

Rozbudowanie monitoringu gminnego - Kasztanowa w Michałowicach -Wsi

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: ul. Kasztanowa w Michałowicach- Wsi, przy granicy gminy

Projektodawca: Edward Kozłowski

Koszt: 17 500,00 zł

Uzasadnienie oceny: W tym samym okresie, kilka dni po złożeniu wniosku, został zrealizowany monitoring ul. Kasztanowej (skrzyżowanie z ul. Kolejową), który realizuje cel tożsamy z celem wskazanym we wniosku. W związku z powyższym realizacja wniosku naruszyłaby § 8 ust. 1 pkt 1 i ust.2 uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego tj. spełnienie warunku celowości i gospodarności, że projekt zakłada: 1) zastosowanie optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów,
2) wykorzystywanie środków w sposób oszczędny i wydajny,
3) proporcjonalność nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów.

Opis projektu: Projekt przewiduje zbudowanie punktu monitoringu przy ulicy Kasztanowej w Michałowicach-Wsi i podłączenie go do sieci monitoringu gminnego.

Projekt 3

Rozbudowanie monitoringu gminnego - Sokołowska/Rodzinna w Sokołowie

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Sokołowskiej i ul. Rodzinnej w Sokołowie

Projektodawca: Edward Kozłowski

Koszt: 22 500,00 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt niemożliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, przez co nie spełnia wymagań określonych w §19 ust.2 pkt.: 2e i 3a uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. Do realizacji projektu są wymagane wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwoleń. W celu zasilenia kamer należy wystąpić do zakładu energetycznego o przyłącze energetyczne i przydział mocy – zrealizowanie tego kluczowego elementu przekroczy jeden rok budżetowy. Ponadto instalację należały wykonać w pasie drogi powiatowej, co nie spełnia wymagań określonych w §19 ust.2 pkt 1c ww. uchwały (gmina nie ma prawa do dysponowania nieruchomością).

Opis projektu: Projekt przewiduje zbudowanie punktu monitoringu na skrzyżowaniu ulic Sokołowskiej i Rodzinnej w Sokołowie i podłączenie go do sieci monitoringu gminnego.