01.06.2020 08:45

30-lecie samorządu - cz.2: wspominamy I kadencję samorządu gminy Michałowice (1990-1994)

319
Po wyborach samorządowych w 1990 roku gmina Michałowice przejęła na własność mienie należące poprzednio do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, stając się gospodarzem swoich terenów. Rady gmin rozpoczęły swoją działalność bez żadnych wzorców.

WŁADZE I RADA GMINY I KADENCJI

WÓJT GMINY

 • Roman Lawrence (przewodniczący Zarządu Gminy)

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

 • JAROSŁAW Sobol (członek Zarządu Gminy)

 

RADA GMINY MICHAŁOWICE

 • Barański Jerzy – Opacz-Kolonia (wiceprzewodniczący rady 22.02.1991- 4.10.1991 r.)
 • Brzozowski Piotr – Komorów
 • Chruściak Tadeusz - Komorów Wieś (wiceprzewodniczący rady od 30.10.1991 r.)
 • Chrząstowski Julian - Granica
 • Gnich Andrzej - Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las (członek Zarządu Gminy do 1991 r. )
 • Grzegorzewski Antoni- Michałowice (od 1991 r. – wybory uzupełniające)
 • Gzula Gabriel – Nowa Wieś
 • Haber Jerzy – Michałowice (członek Zarządu Gminy)
 • Hoser Piotr – Komorów (członek Zarządu Gminy)
 • Jędras Marian - Reguły (przewodniczący rady 6.06.1990-30.10.1991 r.)
 • Korpetta Dariusz - Granica (wiceprzewodniczący rady 6.06.1990-30.10.1991 r.; przewodniczący rady od 4.09.1992 r.)
 • Kur Hanna – Opacz-Kolonia (przewodnicząca rady 30.10.1991-4.09.1992 r.)
 • Kuss Bolesław – Michałowice (1991 r. rezygnacja z mandatu)
 • Matysiak Grażyna – Michałowice (1991 r. rezygnacja z mandatu)
 • Mikołajczyk Jadwiga– Michałowice (od 1991 r. – wybory uzupełniające)
 • Neyman Andrzej – Komorów (członek Zarządu Gminy)
 • Nowocień Czesław– Michałowice (1991 r. rezygnacja z mandatu)
 • Olczak Tadeusz - Nowa Wieś (członek Zarządu Gminy)
 • Piasecki Stefan - Michałowice (wiceprzewodniczący rady 6.06.1990-22.02.1991 r. - rezygnacja z mandatu)
 • Podemski Maciej – Michałowice (wiceprzewodniczący rady od 30.10.1991 r. – wybory uzupełniające)
 • Sobolewski Grzegorz - Komorów
 • Stupnicka Ewa – Michałowice (od 1991 r. – wybory uzupełniające)
 • Suliński Ryszard- Nowa Wieś
 • Wall Wiktor - Opacz-Kolonia (członek Zarządu Gminy)
 • Wiśnik Piotr - Reguły (członek Zarządu Gminy)
 • Wojtasik Jerzy – Komorów

W pierwszych 3 kadencjach, w latach 1990–1994, 1994–1998, 1998–2002, organem wykonawczym gminy był zarząd powoływany przez radnych . Na jego czele stał wójt wybierany na podstawie ogłoszonego konkursu na to stanowisko. Dopiero od jesieni 2002 r. organem wykonawczym w gminie jest jednoosobowo wójt, wybierany przez mieszkańców gminy w bezpośrednich wyborach.

Rada Gminy Michałowice w kadencji 1990-1994 zbierała się na 50 zwykłych sesjach. Powzięto 219 uchwał, w tym przyjęto statut gminy oraz statutu sołectw i osiedli. Podjęto też uchwałę o przejęciu szkół, jako zadanie własne gminy.

Skarbnikiem gminy była Anna Jankowska, natomiast Sekretarzem gminy – Urszula Bieńkowska-Pietrzak.

 

Budowa szkół

I kadencja była niezwykle ważna dla gminnych szkół. 26 maja 1990 roku wybuchł pożar, który zniszczył część obiektów szkoły podstawowej w Komorowie mieszczących się w drewnianym budynku. Straty były ogromne. W 1991 roku rozpoczęto odbudowę polegającą na wzniesieniu zupełnie nowego, murowanego budynku z przeznaczeniem na naukę dla dzieci klas młodszych 0-III szkoły podstawowej  i mającego powstać Liceum Ogólnokształcącego. Nowo powstały budynek dydaktyczny miał 14 sal, wykonano też w stanie surowym otwartym, adaptację i modernizację budynku technicznego.

W Michałowicach oddano do użytkowania budynek dydaktyki specjalnej (4 sale lekcyjne) oraz budynek zaplecza techniczno-socjalnego sali gimnastycznej. Rozpoczęto też budowę pełnowymiarowej hali gimnastycznej. W Nowej Wsi wykonano, w stanie surowym zamkniętym, budynek szkolny na 8 sal lekcyjnych.

 

Najpilniejsze inwestycje

W 1990 roku infrastruktura techniczna pozostawiała wiele do życzenia: brakowało chodników, wodociągów, sieci kanalizacyjnej, telefonów stacjonarnych, sieci gazowej. Dlatego też koniecznym było podjęcie działań zmierzających do poprawy zapuszczonej przez lata infrastruktury. W I kadencji m.in. :

 • zakończono budowę Stację Uzdatniania Wody w Komorowie
 • rozpoczęto budowę lokalnej sieci wodociągowej
 • rozpoczęto podłączanie nieruchomości do wodociągu warszawskiego
 • zlecono opracowywanie koncepcji kanalizacji Gminy
 • rozpoczęto telefonizację Gminy
 • dofinansowano budowę gazociągów w Regułach i Sokołowie
 • w całości za środków zewnętrznych (dotacje celowe) wybudowano zbiornik retencyjny na rzece Utracie w Komorowie

 

Pozostałe działania

W 1993 roku nasza gmina nawiązała kontakty i współpracę ze szwajcarska Gminą Köniz, a szkoły po raz pierwszy zagrały razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli I kadencji

 • Barański Jerzy - sołtys Opaczy - Kolonii
 • Bazga Stanisław - sołtys Nowej Wsi (do 25.02.1992);
 • Bazga Jadwiga - sołtys Nowej Wsi (od 5.03.1992)
 • Ciemiński Jan - sołtys Suchego Lasu
 • Grzegorzewski Antoni - przewodniczący Rady Osiedla Michałowice
 • Kostana Maciej - sołtys Sokołowa
 • Krupa Zdzisław - sołtys Pęcic Małych
 • Listosz Tadeusz - sołtys sołectwa Komorów
 • Mroczek Józef - sołtys sołectwa Michałowice
 • Olszak Teresa - sołtys Pęcic
 • Straszewicz Jacek - przewodniczący Rady Osiedla Komorów
 • Taras Bogdan - sołtys Opaczy Małej
 • Więch Halina - sołtys Reguł

 

 

Zobacz także