05.06.2020 09:00

30-LECIE SAMORZĄDU - cz.3 : WSPOMINAMY II KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (1994-1998)

167
W II kadencji samorządu gminy Michałowice stanowisko wójta gminy obejmował nadal Roman Lawrence, a przewodniczącym rady został Dariusz Korpetta. Realizowane były przede wszystkim inwestycje związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz rozbudową placówek oświaty.

Wybory samorządowe odbyły się 19 czerwca 1994 roku. 

Wybrano 23 radnych (3 panie i 20 panów). 

Aż 2/3 składu rady gminy to byli nowi radni.

 

WŁADZE GMINY II KADENCJI

 

WÓJT GMINY (przewodniczący Zarządu Gminy)

 • Roman Lawrence

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

 • Jarosław Sobol (członek Zarządu Gminy) 

 

RADA GMINY MICHAŁOWICE II KADENCJI

 • Brzozowski Piotr - Komorów
 • Chruściak Tadeusz – sołectwo Komorów (wiceprzewodniczący rady)
 • Ciarka Zenon - Opacz Mała
 • Czaplicka Barbara - Komorów
 • Dąbrowski Zbigniew - Michałowice
 • Dziubiński Krzysztof - Michałowice (wiceprzewodniczący rady)
 • Hoser Piotr - Komorów (członek Zarządu Gminy)
 • Kuss Bolesław – Michałowice
 • Kalewska Lidia- Komorów
 • Korpetta Dariusz - Granica (przewodniczący rady)
 • Kuss Bolesław – Michałowice (członek Zarządu Gminy)
 • Kwietniak Justyn - Nowa Wieś (członek Zarządu Gminy)
 • Lewin Janusz – Granica
 • Michalczyk Waldemar - Michałowice (członek Zarządu Gminy)
 • Neyman Andrzej – Komorów
 • Olczak Tadeusz - Nowa Wieś (członek Zarządu Gminy)
 • Olszak Teresa - Pęcice
 • Sierak Jacek – Reguły
 • Sulik Czesław – Opacz-Kolonia
 • Strzelecki Eugeniusz - Reguły
 • Szelągowski Stefan - Sokołów
 • Wall Wiktor – Opacz-Kolonia (członek Zarządu Gminy)
 • Wojtczak Zenon - Nowa Wieś

Komisje Rady Gminy: Rewizyjna; Budżetu i Finansów; Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Bezpieczeństwa;Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

W okresie kadencji 1994-1998 Rada Gminy Michałowice zbierała się 44 razy, powzięto 264 uchwał.

Skarbnikiem gminy nadal była Anna Jankowska, natomiast wybrano nowego sekretarza gminy.  Została nią Halina Gorczyńska, która piastowała tę funkcję zaledwie rok, a od 1995 r. kolejnym sekretarzem został Remigiusz Romaszuk. 

Budżet gminy w 1994 roku po stronie wpływów zamykał się kwotą 54 mld zł (przed denominacją). Na powyższą kwotę składały się dochody własne, subwencje i dotacje (subwencja szkolna 14 mld zł). Dochód gminy z tytułu udziału w podatkach od dochodów osobistych wynosił 14 mld zł.

Inwestycje realizowane w latach 1994-1998

 • Prowadzono  budowę sieci wodociągowej przy udziale Społecznych Komitetów Budowy.
 • Zrealizowano budowę hali gimnastycznej w Michałowicach  , zakończono budowę gmachu Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
 • Wybudowano halę gimnastyczą w Komorowie i korty tenisowe w Nowej Wsi.
 • Zakupiono sprzęt komputerowy do szkół.
 • Biblioteka  w Michałowicach przeniosła się do nowej siedziby, w  budynku szkoły.  
 • Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie (głównie po wschodniej części gminy w Regułach i Michałowicach) oraz przepompowni ścieków w Michałowicach.
 • Gmina współfinansowała budowę kolektora, będącego łącznikiem kanalizacji z Gminy Michałowice z oczyszczalnią ścieków w Pruszkowie.
 • Wybudowano chodniki i modernizowano drogi gminne.
 • Zbudowano sygnalizację świetlną w Regułach, Michałowicach i Opaczy-Kolonii na skrzyżowaniach z Alejami Jerozolimskimi.

Jednostki organizacyjne gminy

Jednostkami organizacyjnymi gminy były ówcześnie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 2 biblioteki (Komorów i Michałowicach), Szkoła i Przedszkole w Michałowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Dodatkowo na terenie gminy działał Posterunek Policji (Reguły), Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, Kółko Rolnicze oraz 2 Ośrodki Zdrowia (Michałowice oraz Komorów).

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli II kadencji

 • Bazga Jadwiga - sołtys Nowej Wsi
 • Gwiazda Włodzimierz - sołtys Suchego Lasu
 • Jodełka Jerzy - przewodniczący Rady Osiedla Michałowice
 • Kostana Maciej - sołtys Sokołowa
 • Krauze Andrzej - przewodniczący Rady Osiedla Komorów
 • Krupa Zdzisław - sołtys Pęcic Małych
 • Listosz Tadeusz - sołtys sołectwa Komorów
 • Mroczek Maria - sołtys sołectwa Michałowice 
 • Pawłowski Tadeusz - sołtys Opaczy - Kolonii
 • Wierciński Marek - sołtys Reguł
 • Wojna Małgorzata - sołtys Opaczy Małej
 • Zawiślak Bożena - sołtys Pęcic

Zobacz także