18.04.2023 14:05

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice - konkursy

79
Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną nie generującą miejsc pracy.

Wnioski należy składać:

  • w terminie: 15 maja 2023 – 29 maja 2023 roku;
  • bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lok. IX, 05-816 Michałowice, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,
  • na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD),
  • wniosek należy wypełnić i wydrukować przy użyciu programu MS Excel (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

Nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 "Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1. "Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną nie generującą miejsc pracy"

Więcej informacji na temat naborów oraz formularzy: LINK.

grafika prezentująca treść komunikatu

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także