10.02.2022 15:30

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW OFERT NA ROK 2022 Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, BEZPIECZEŃSTWA, EDUKACJI, OCHRONY ZDROWIA ORAZ EKOLOGII

151
Znamy już wszystkie zadania, które będą realizowane w ramach gminnych dotacji. Zostało rozstrzygniętych 5 kolejnych konkursów dla organizacji pozarządowych.

Jak co roku organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na zadania proponowane naszym mieszkańcom, kierowane do różnych grup wiekowych.

Niedawno został rozstrzygnięty konkurs z zakresu kultury fizycznej i sportu (pisaliśmy o nim tutaj). Dziś przedstawiamy informacje o pozostałych konkursach dotacyjnych.   

Na działania z zakresu kultury i dziedzictwa  narodowego wpłynęło 35 ofert na łączną kwotę 1 361 380 zł (4 rodzaje zadań), z zakresu bezpieczeństwa – 2 oferty (ich wartość to 29 900 zł);  edukacji i oświaty - 4 oferty (ich suma to 66 100 zł);  ochrony, promocji i polityki zdrowia – 2 oferty (17 300 zł) oraz ekologii i ochrony środowiska – 2 oferty (o wartości 28 400 zł).

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  • Działalność kulturalna i społeczna skierowana do mieszkańców Gminy Michałowice: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów oraz rodzin z Gminy Michałowice (w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel  575 000 zł)

W  ramach gminnego dofinansowania zostaną zorganizowane m.in. cykliczne spotkania w salonie poezji, warsztaty i koncerty śpiewacze, warsztaty fotograficzne, filozoficzne, literackie, muzyki ludowej, zdrowia czy rękodzieła, a także pikniki, koncerty oraz spotkania integracyjne. 

Zostaną przygotowane kolejne trasy gry terenowej Questy i  opracowana mapa rowerowa naszej gminy.  

Nie zabraknie także działań związanych z poszerzeniem wiedzy i wszechstronnym rozwojem młodych ludzi, przykładem są spotkania wakacyjne pn.: ”Podróże z wielkimi Polakami”  oraz warsztaty dotyczące komunikacji w zetknięciu z wielokulturowością.

Odbędą się spotkania artystyczne dzieci i młodzieży.

 

Swoje działania wznowi Michałowicki  Uniwersytet Otwarty oraz rozpocznie Klub Podróżnika. 

Odbędą się spacery po Komorowie, a także,  w ramach projektu pn. PROM w Dolinie Utraty,  poznamy gminną przyrodę, odwiedzając parki, rozlewiska, ogrody i mokradła. 

Wśród dotacyjnych propozycji są także działania dedykowane seniorom m.in. spotkania świąteczne, wycieczki oraz warsztaty wspierające ich kompetencje cyfrowe. 

 

  • Działania na rzecz kultury i działalności artystycznej osób starszych ( w 2022 roku zostało przeznaczone 60 tys. zł)  

W ramach tego zadania odbywać się będą zajęcia wokalne oraz występy chórów. Zostaną zorganizowane również przeglądy piosenek.

Działanie to organizowane jest w ramach Wieloletniego Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024.. Na to trzyletnie zadanie zaplanowaliśmy łącznie 180 tys. zł.  

  • Działalność na rzecz kultury i działalności artystycznej osób starszych w ramach polityki senioralnej (kwota przeznaczona na to zadanie w 2022 wynosi  50 tys. zł)  

Wśród oferty skierowanej do seniorów z naszej gminy  są warsztaty aktorskie, rękodzieła oraz florystyczne. . Jest to działanie, które będzie kontynuowane w ciągu trzech najbliższych lat z programu polityki senioralnej na lata 2022- 2024. Łącznie na ten cel przeznaczono 150 tys. zł.

  • Organizacja Święta Niepodległości w Komorowie – 2022 r. (zaplanowana kwota dotacyjna - 15 tys. zł)  

Piknik historyczny z okazji Dnia Niepodległości odbędzie się na placu Paderewskiego.  Mieszkańcy zostaną zaproszeni do wspólnego śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych oraz zatańczenia poloneza. Podczas pikniku będzie można odwiedzić kącik rekwizytów historycznych oraz oglądać grupę rekonstrukcyjną w strojach z XIX wieku. To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych do świętowania tego dnia.

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego

 

Bezpieczeństwo 

W ramach gminnego dofinansowania  zostanie zorganizowany ogólnogminny  Dzień bezpieczeństwa oraz odbędą się szkolenia i warsztaty dla młodzieży m.in. z pierwszej pomocy.

Edukacja

Wśród propozycji przedstawionych przez organizacje pozarządowe są  spotkania, podczas których mieszkańcy dowiedzą się jak uczyć się szybko i efektywnie, a przy tym pobudzać kreatywność. Będą również mogli wziąć udział w warsztatach umożliwiających poznanie własnych talentów oraz lekcjach języka angielskiego. Ponadto w szkołach odbędą się warsztaty prawidłowej segregacji odpadów. 

Zdrowie 

W ramach zadania będą realizowane warsztaty promujące zdrowy tryb życia oraz  odbędą się wykłady z dietetykiem. Będzie możliwość także indywidualnych z nim spotkań.  

Ekologia

Ofertą dla młodzieży jest edukacyjna gra terenowa pn. Środowisko – to się liczy! Natomiast dla wszystkich mieszkańców zostaną zorganizowane webinaria poświęcone edukacji ekologicznej oraz warsztaty dotyczące kompostowania, małej retencji i wspierania różnorodności biologicznej. 

Rozstrzygnięcie 4 konkursów 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także