04.09.2019 10:20

Szybki internet

3071
Na terenie naszej gminy trwa budowa sieci światłowodowej, która jest realizowana w ramach dofinansowania ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) pn. „Warszawski Zachodni Orange Światłowód”. Inwestycja wykonywana jest sukcesywnie. Został podłączony już światłowód do gminnych szkół. Obecnie sieć doprowadzana jest do prywatnych nieruchomości.

Jako pierwsza została w nią wyposażona część Komorowa, „Strzecha Polska”. Aktualnie prace trwają w cześć Nowej Wsi. Następnie, wg informacji przekazanych przez firmę Orange, przeniosą się do Granicy, pozostałych części Komorowa i Reguł. Kolejno sieć będzie doprowadzana także do innych miejscowości.

Zakres inwestycji został określony na podstawie listy punktów adresowych wskazanych przez regulatora rynku telekomunikacyjnego - Urząd Komunikacji Elektronicznej, jako kwalifikujące się do dofinansowania. Lista punktów adresowych objętych projektem realizowanym przez Orange Polska w obszarze warszawskim zachodnim - link

Poniżej prezentujemy liczbę planowanych do podłączenia gospodarstw domowych w poszczególnych miejscowościach w ramach programu POPC:

 • Granica - 589
 • Komorów - 1 014
 • Michałowice - 464
 • Michałowice - Wieś - 114
 • Nowa Wieś - 580
 • Opacz-Kolonia - 153
 • Opacz Mała - 64
 • Pęcice - 66
 • Pęcice Małe - 133
 • Reguły - 229
 • Sokołów - 38
 • Łącznie - 3 444

 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), inwestycja realizowana jest do granicy działek, na których znajdują się budynki jednorodzinne oraz do części wspólnej budynków wielorodzinnych - w takim przypadku konieczna jest zgoda zarządcy lub współwłaścicieli nieruchomości. W przypadku odmowy ze strony właścicieli budynków wielorodzinnych doprowadzenie sieci do budynku nie jest możliwe. Zakończenie prac planowane jest do końca 2020 r.

Część naszych mieszkańców złożyła deklaracje zainteresowania dostępem do sieci światłowodowej. W przypadku gospodarstw domowych objętych zasięgiem projektu unijnego POPC Orange Polska doprowadzi sieć do budynków i zaoferuje mieszkańcom świadczenie usług. Natomiast punkty adresowe znajdujące się poza zasięgiem projektu POPC zostaną w przyszłości poddane analizie pod kątem możliwości „dogęszczenia” inwestycji z własnych środków Orange Polska.

Do urzędu gminy cały czas napływają pytania związane z realizacją inwestycji z projektu POPC. Przestawiamy Państwu najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi, które otrzymaliśmy z firmy Orange.

 • Czy doprowadzenie światłowodu do domu może wykonać inny operator? TAK . W przypadku POPC kabel doprowadzany jest do granicy działki z zapasem kabla umożliwiającym wprowadzenie go do domu (budynki jednorodzinne), w budynkach wielorodzinnych ( od 3 gospodarstw domowych) kabel doprowadzany jest do części wspólnej.
 • Jeżeli światłowód do domu zostanie doprowadzony przez firmę Orange, czy usługę dostawy szybkiego internetu może świadczyć inny operator? Czy złożona deklaracja Orange nie zamyka tej drogi? - Nie zamyka, infrastruktura jest otwarta i każdy operator może z niej skorzystać wg ustalonych zasad.
 • W jakim czasie od położenia światłowodu do granic nieruchomości jej adres będzie „upubliczniony” dla innych operatorów - jako punkt posiadający możliwość podłączenia szybkiego internetu i świadczenia tego rodzaju usług? - Po odbiorze technicznym, który następuje do 30 dni od położenia sieci, do publicznej wiadomości podawana jest informacja o możliwości rozpoczęcia za 30 dni świadczenia usług dostaw szybkiego internetu.  Upublicznione adresy dla projektu POPC II. 
 • Czy lista z punktami adresowymi wskazanymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej może ulec zmianie? - Lista punktów adresowa jest niezmienna w danym NUTS ( klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych - przyp. urzędu gminy).
 • Jaki będzie cennik świadczonych usługi? Czy będzie preferencyjny? - Cennik usług jest taki sam jak dla całej Polski w dniu podpisania Umowy przez Klienta. Ceny nie będą różnicowane.
 • Jeżeli mieszkaniec nie zdecyduje się na instalację w czasie, gdy Orange będzie przyłączał domy na jego ulicy, czy będzie to mógł zrobić w terminie późniejszym? - Tak
 • Czy konieczne jest wypełnianie drugiej strony deklaracji Orange i zaznaczanie zgód na kontakt w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych? (mieszkańcy spotkali się z sytuacją, gdy stwierdzono, że to jest konieczne do przeprowadzenia inwestycji - cytat z deklaracji - "wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne - ich brak wyrażenia nie wpływa na realizację inwestycji") - Klient nie musi wypełniać drugiej strony, jednak jak chciałby aby skontaktował się handlowiec z ofertą, jest to niezbędne.

Osoby, które nie złożyły jeszcze deklaracji, w dalszym ciągu mogą to uczynić, wysyłając:

 • deklarację na adres: ORANGE POLSKA, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, z dopiskiem Rozwój Współpracy Regionalnej-Deklaracji
 • lub scan deklaracji : mazowiecka.unia@orange.com

 • deklaracja

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także