20.12.2018 12:05

Światłowód Orange - najczęściej zadawane pytania

2752
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do urzędu gminy w sprawie światłowodu Orange przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Otrzymaliśmy je od przedstawiciela firmy Orange.

1.Na jaki dzień liczba złożonych deklaracji wynosiła 373? 

  • Odp.: 373 - to stan deklaracji na 3 grudnia br. Dziś otrzymaliśmy informację, że wynosi on 420. Liczba ta nie obejmuje deklaracji, które zostały złożone do urn od połowy września do chwili obecnej. Te będą przekazane firmie Orange po 31 grudnia.

Ilość złożonych deklaracji (na dzień 19 grudnia):
GRANICA - 88
KOMORÓW - 153
MICHAŁOWICE - 22
MICHAŁOWICE-WIEŚ - 5
NOWA WIEŚ - 58
OPACZ MAŁA - 8
OPACZ-KOLONIA - 11
PĘCICE - 12
PĘCICE MAŁE - 20
REGUŁY - 32
SOKOŁÓW - 9
SUCHY LAS - 2
Suma końcowa - 420

2. Na jakiej podstawie tworzony był wykaz nieruchomości tzw. “białych plam”?

  • Odp.: Firma Orange otrzymała ten wykaz “odgórnie” - z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3. W jaki sposób mieszkańcy mogą dopisać swoje nieruchomości do wykazu?

  • Odp.: Poprzez złożenie lub przesłanie podpisanej deklaracji.

4. Czy właściciele nieruchomości, które znajdują się na wykazie, muszą składać deklarację?

  • Odp.: Jeżeli właściciel nieruchomości, która jest “białą plamą” z wykazu POPC złoży deklarację - to Orange wybuduje przyłącze światłowodowe do budynku. Natomiast bez deklaracji - do granic działki.

5. Czy punkty adresowe z wykazu mogą ulec zmianie?

  • Odp.: Podczas realizacji inwestycji 15% punków adresowych może ulec zmianie – na inne punkty z tzw. listy białych plam kwalifikujących się do wsparcia. Dlatego też Orange Polska w perspektywie 2020 r. prowadzi równoległe działania uzupełniające, mające na celu zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy, gdzie zostanie zdiagnozowany wysoki popyt. Dotyczy to również miejscowości, w których były zbierane deklaracje, a nie są objęte projektem unijnym POPC2. W chwili obecnej Orange rozpoczął już pierwsze analizy zebranych deklaracji z gminy, jednak ostateczne podjęcie decyzji inwestycyjnej uzależnione będzie od potwierdzonego przez mieszkańców zapotrzebowania na usługi oraz wyniku analiz ekonomicznych.

6. Kiedy rozpoczną się prace? Czy znany jest harmonogram dla konkretnych miejscowości? 

  • Odp.: Harmonogram prac zostanie opracowany w I kw.2019 r.

7. Czy w ramach POPC deklaracje mogą być składane wyłącznie przez osoby prywatne, czy także przez firmy?

  • Odp.: Deklarację może złożyć i osoba prywatna, i przedsiębiorca.

8. Czy po podpisaniu deklaracji i wyrażeniu zgody na doprowadzenie światłowodu przez firmę Orange do domu wiąże się to z koniecznością zakupu usługi w Orange? Czy operator, dostawca usługi, w dalszym ciągu może być wybierany wg uznania? 
Odp.: Wypełnienie i złożenie deklaracji nie wiąże się absolutnie z koniecznością zakupu usługi w Orange. Na wybudowanej przez Orange sieci usługi może świadczyć inny, wybrany przez mieszkańca operator. Zgodnie z zasadami, powstała infrastruktura zrealizowana w ramach projektów POPC może być wykorzystywana przez operatorów do podłączania innych użytkowników po zakończeniu prac inwestycyjnych.

9. Czy sieć będzie prowadzona doziemnie, czy napowietrznie?

  • Odp.: Infrastruktura światłowodowa jest budowana doziemnie i napowietrznie, po rozpoznaniu Partnera Technicznego firmy.

10. W gminie, w niektórych miejscowościach kładziony jest światłowód przez innego operatora. Czy oznacza to, że w tych lokalizacjach, pomimo tego, że znajdują się w wykazie objętym do realizacji z POPC nie będzie prowadzona inwestycja Orange? 

  • Odp.: Jeżeli na ulicy, która jest wskazana w projekcie POPC, jest światłowód innego operatora, Orange powinien położyć swój z programu unijnego. Ewentualnie, jeżeli będzie to niewielka liczba gospodarstw domowych, Orange może zmienić adresy. Ale to wszytko po rozpoznaniu w terenie przez Partnera Technicznego firmy.

11. Czy firma Orange może dzierżawić światłowód od innego operatora? 

  • Odp.: W ramach programu POPC - nie, natomiast w ramach wyłącznie własnej działalności - jest taka możliwość.

Pytania prosimy bezpośrednio kierować także na adres: mazowiecka.unia@orange.com.

Zobacz także