11.05.2021 13:25

Zadbaj o prawidłowy wywóz odpadów budowlanych po remoncie

457
Wiosną rozpoczyna się sezon prac remontowych, a tym samym wzrost odpadów budowlanych (gruz, stare okna, drzwi, kafelki, deski i itp.). W sytuacji, gdy coraz częściej dochodzi do nielegalnego ich pozbywania się, warto zwrócić uwagę na to, co firma remontowa robi z odpadami budowlanymi?
  • REMONT? Pamiętaj, że gruz nie jest zwykłym odpadem i absolutnie nie wolno go wyrzucać do pojemników na odpady, a jego recyklingiem powinna zająć się wyspecjalizowana firma.
  • W sytuacji, gdy coraz częściej dochodzi do nielegalnego pozbywania się śmieci, warto zwrócić uwagę, co firma wykonująca prace robi z twoimi odpadami budowalnymi? Czy przypadkiem zamiast trafić do wyspecjalizowanej firmy, która zajmuje się recyklingiem tego typu odpadów, nie znajdą się one w pobliskim lesie czy na terenie niezabudowanym? Koniecznie sprawdź, gdzie są one wywożone.
  • Gmina sprawdza każde nielegalnie wyrzucone odpady - zazwyczaj dociera do ich właściciela i wszczyna postępowanie, które wiąże się co najmniej z mandatem. Właściciel śmieci musi wywieźć je również na własny koszt.
  • Ważne! Wynajmując firmę do prowadzenia prac remontowych należy pamiętać, że ona jest wytwórcą powstałych odpadów budowlanych (gruz, stare okna, drzwi, kafelki, deski i itp.) i na niej ciąży obowiązek ich zabrania oraz skierowania do utylizacji. Nie mogą być one porzucone byle gdzie, byle dalej od miejsca remontu, a także nie mogą być wywożone do PSZOK-u. Wykonawca remontu MUSI zabezpieczyć ich odbiór przez firmę zajmującą się wywozem odpadów.  Jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. np. poprzez podstawienie kontenera. Wywóz odpadów budowlanych na PSZOK  jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku prowadzenia remontów "własnymi siłami" przez mieszkańców naszej gminy (drobne prace remontowe), bez wynajmowania firmy, gdyż wówczas to oni są wytwórcą odpadów.

Co mówi prawo?

  • Na inwestorze ciąży obowiązek uporządkowania terenu budowy ( art. 59a ust 2 pkt 5 ustawy Prawo budowlane).
  • Jednocześnie wykonawcy robót budowlanych mają obowiązek gromadzenia odpadów budowlanych w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych, jak również uprzątania wszelkich zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż placu budowy ( art. 5 ust. 2 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
  • Wykonawcy muszą także stosować się do wymagań związanych z utrzymaniem czystości w gminie, a więc m.in. zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i ich wywiezienia.

Dbajmy nie tylko o swoje domy, ale także o środowisko i otoczenie, w którym żyjemy.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: ochrona środowiska

Zobacz także