13.04.2023 10:10

Dbajmy o zieleń przy posesjach

241
Szanowni Państwo, poniżej list wójt gminy Michałowice, Małgorzaty Pacheckiej do mieszkańców w sprawie uporządkowania terenów zielonych przed swoimi posesjami.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Michałowice,

zwracamy się do wszystkich Państwa, którzy zagospodarowali tereny zielone przed swoimi posesjami/ogrodzeniami o uporządkowanie tych miejsc.

Prosimy o wykoszenie i wygrabienie trawników, uprzątnięcie odpadów (gałęzi, liści, śmieci) oraz pielęgnację roślin.

W wielu miejscach przydomowe przedogródki są zaniedbane – porośnięte trawą, zachwaszczone. Niepielęgnowane drzewa i krzewy wrastają w pas drogi gminnej, ograniczając widoczność, tym samym stwarzając zagrożenie dla użytkowników ruchu pieszego i drogowego.

Ponieważ część z Państwa miała/ma pomysł na aranżację „swojego przedogródka przydomowego” prosimy o jego samodzielną pielęgnację, z terminem realizacji do 23 czerwca br. 

Przyszłościowo będzie nam miło jeśli będą Państwo kontynuowali stałą konserwację ww. terenów. Pozostawione same sobie wpływają negatywnie na estetykę okolicy, oraz wizerunek Naszej Gminy.

Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka

 

Grafika prezentuje treść komunikatu

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także