05.01.2023 14:20

Nabór do Lokalnego Programu Piecowego "Wymień Kopciucha" 2023

206
Informujemy, że od 9 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków do Lokalnego Programu Piecowego.

Niech zimy, w których powietrze pachnie węglem/”czymś dziwnym” odchodzą u nas do historii.

W 2018 roku przyjęto program dotacyjny, którego głównym założeniem było dofinansowanie do wymiany 41 pieców tzw. „kopciuchów” rocznie przez 7 lat. Łącznie: 287 „kopciuchów”.Różnymi skutecznymi metodami osiągnęliśmy ten wynik nie w 7, a w 5 lat. Rok 2022 zamknęliśmy bowiem 288 wymianami, tym samym o 1 sztukę przekraczając założenia planu 2 lata przed założonym terminem.

Dzięki temu mieszkańcy naszej gminy mogą oddychać czystszym powietrzem. A zatem lepiej, i zdrowiej, żyć.

Sukces zawdzięczamy także wielu ulepszeniom pierwotnego programu i determinacji, i powiedzmy sobie szczerze, ciężkiej pracy pracowników gminnego magistratu.

Dzięki zmianom w programie m.in. atrakcyjniejszej formie udzielania dotacji, a także szerokiej promocji programu i edukacji mieszkańców, regularnym kontrolom posesji pod kątem spalania oraz zwiększeniu budżetu rocznego na wymiany pieców od 2019 roku program znacznie przyspieszył. Z wdzięcznością myślę o każdej osobie, która wymieniła piec, również w bardzo trudnym i niepewnym 2022 roku.

Do dobrego wyniku przyczynił się również gminny program wsparcia finansowego osobom, które zdecydowały się na wymianę nieekologicznego źródła ciepła i w związku z tym ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu – Lokalny Program Osłonowy (LPO). Ze wsparcia LPO skorzystało w 2022 r. 42 mieszkańców.

288 wymian pieców na paliwo stałe na bardziej ekologiczne gazowe i elektryczne to także sukces pracowników Referatu Ochrony Środowiska, którzy z ogromną determinacją i systematycznością na niego pracowali. Setki przeprowadzonych indywidualnych rozmów podczas wizji lokalnych u mieszkańców to tylko ułamek działań przez nich podejmowanych - jak powiedziała wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka.

Program udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice polega na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych.

Co jest przedmiotem dotacji?

 • nowy piec gazowy lub elektryczny

Kwota dotacji – do 7000 zł, jednak nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca gazowego lub elektrycznego

UWAGA! Dotacja będzie wypłacana do 14 dni po podpisaniu umowy. Niewykorzystane środki beneficjenci będą zwracać na konto gminy po zakończeniu inwestycji (jednak w danym roku kalendarzowym).

Korzyści, jakie daje nam nowy program piecowy

 • Atrakcyjniejsza forma udzielania dotacji. Dotacja, nie jak w poprzednim programie - refundacja poniesionych kosztów. Dotacja będzie wypłacana już po podpisaniu umowy między gminą a wnioskodawcą, zatem nie będzie konieczności wykładania na kupno pieca własnych pieniędzy.
 • Szansa na wymianę pieca węglowego na piec gazowy (na gaz płynny LPG) lub piec elektryczny w nieruchomościach, w których nie ma możliwości podłączenia się do instalacji gazowej.
 • Uproszczony do minimum wniosek i załączniki.

Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać dofinansowanie?

 • posiadać piec węglowy
 • posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na obszarze Gminy Michałowice, w której zostanie wymieniony piec
 • złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami
 • zmienić na trwałe ogrzewanie węglowe na jeden z systemów niskoemisyjnych, tj. piec gazowy lub elektryczny

Kto może skorzystać z dotacji?

 • osoby fizyczne
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • osoby prawne
 • przedsiębiorcy
 • jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Gdzie złożyć wniosek:

 • Biuro podawcze - wniosek możesz pobrać poniżej i wypełniony złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice;
 • Poczta – wypełniony wniosek wraz z załącznikami wyślij na adres: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice;
 • Elektronicznie - wysyłając za pomocą systemu ePUAP lub obywatel.gov.pl na elektroniczną skrzynkę podawczą: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP.

Wnioski przyjmujemy:

Od 9 stycznia 2023 do 15 października 2023 r. Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Dlaczego powinienem wymienić „kopciucha”?

 • ponieważ zależy mi na zdrowiu mojej rodziny
 • ponieważ chcę oddychać czystym, nieskażonym powietrzem i mieszkać w gminie o wysokich walorach środowiskowych
 • ponieważ zależy mi na wygodzie użytkowania instalacji grzewczej

Masz pytanie lub wątpliwości – zadzwoń pod nr tel. 22 350 91 91 wew. 238

Więcej na temat Lokalnego Programu Piecowego pisaliśmy tutaj .

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także