14.07.2022 08:40

Informacja dot. programów gminnych: "Wodołapacz" i "Wymień Kopciucha"

239
Poniżej przedstawiamy informację Wójt Gminy Michałowice, Małgorzaty Pacheckiej dot. dwóch gminnych programów: "Wodołapacz" i "Wymień kopciucha".

Miło mi powiedzieć, że "Wymień kopciucha” oraz „Wodołapacz” od samego początku cieszą się dużym zainteresowaniem.

Taki krótki raport przygotowaliśmy dla Państwa.


Lokalny Program Piecowy został uruchomiony w 2018 roku. Od tego czasu, zostało już złożonych 328 wniosków, z czego finalnie mieszkańcy wymienili aż 253 piece węglowe na inne. To bardzo optymistyczne dane, które pozwalają nam zakładać, że dwa lata wcześniej spełnimy założenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, z liczbą 287 wymian. Liczba ta jest możliwa do osiągnięcia, ponieważ tylko w pierwszej połowie roku do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęło 38 wniosków, za które serdecznie dziękujemy w imieniu nas wszystkich, którzy będziemy oddychać czystszym powietrzem.

Drugi program, „Wodołapacz” cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Już dziś, 423 mieszkańców zbiera deszczówkę dzięki gminnej dotacji, dbając tym samym zarówno o środowisko naturalne (deszczówka jest przyjazna dla środowiska – nie zawiera chloru; mniejsze zużycie wody), jak i domowy budżet (darmowe źródło wody). W 2022 r. podpisaliśmy już 76 umów na otrzymanie dotacji do zakupu systemu deszczowego.

Miło obserwować, jak rośnie w naszym lokalnym społeczeństwie – społeczna odpowiedzialność. Nie pozostajemy bierni na problemy związane z zanieczyszczaniem środowiska, a nasze ekologiczne myślenie jest bardzo nowoczesne.

Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka

grafika prezentująca treść komunikatu

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także