01.09.2023 14:25

Strajk generalny maszynistów WKD - od 18 stycznia 2024 r.

2793
W związku z niepowodzeniem dotychczasowych negocjacji w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla maszynistów, od 18 stycznia br., w dni robocze, w godz. 6:00-8:00 oraz 15:00-17:00 będzie trwał strajk generalny maszynistów WKD. W tych godzinach kolejki nie będą kursowały.

Więcej informacji o strajku: LINK.

 

Nowy rozkład jazdy WKD - kolejka co 15 min

Zgodnie z nowym rozkładem jazdy obowiązującym od soboty 30.12.2023 do 30.06.2024 WKD w godzinach szczytu kolejki będą kursowały częściej – co 15 minut. 

Jeden z głównych postulatów zgłaszanych przeze mnie oraz Tomasza Łozińskiego, kierownika referatu rozwoju gminy, na spotkaniach w WKD oraz pisemnie, właśnie się zmaterializował. Bardzo dziękuję Zarządowi WKD za dobrą współpracę i cieszę się, że przynosi ona efekty. Przede wszystkim ze względu na potrzeby mieszkańców.

Zgodnie z nowym rozkładem jazdy obowiązującym od soboty 30.12.2023 do 30.06.2024 WKD w godzinach szczytu* kolejki będą kursowały częściej – co 15 minut. 

Do nowej częstotliwości kursowania pociągów WKD zostanie dostosowany rozkład jazdy zastępczej komunikacji autobusowej dedykowanej linii ZA1, który ulegnie zmianie od dnia 02.01.2024 r. 

Oto lista naszych postulatów zgłaszanych do WKD i ZTM z wnioskiem o podjęcie szybkich i skutecznych działań dotyczących:

 •  skrócenia czasu trwania remontu odcinka linii WKD na stacji Warszawa Zachodnia.
 •  zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów WKD, zarówno w szczycie co 15 minut, jak i poza szczytem do 20/30 minut
 •  podstawiania pociągu na przystanku WKD Ordona bez zbędnej zwłoki
 •  koordynacji rozkładu WKD z SKM i KM zarówno porannego, jak i popołudniowego szczytu.
 •  lepszej synchronizacji ZA1 z WKD oraz rozszerzenia godzin kursowania ZA1
 •  wydłużenie godzin szczytu kursowania WKD (co 15 minut)
 •  lepszej informacji o możliwościach przesiadek. w pociągach i na peronie WKD Al. Jerozolimskie

 

Zgodnie z informacją WKD rozkład jazdy pociągów WKD na ile to było możliwe stara się uwzględniać możliwości przesiadki do pociągów KM/SKM.

Na stronie Gminy zamieściliśmy naszą korespondencję i ostatnią odpowiedź WKD na zgłoszone jeszcze w październiku postulaty. Z pozostałą korespondencją możecie Państwo zapoznać się na naszej stronie.

Z aktualnych informacji uzyskanych z WKD termin zakończenia remontu Dworca Zachodniego w czerwcu 2024 zgodnie z deklaracjami PLK S.A. nie jest zagrożony na dzień dzisiejszy co oznacza, że kolejka wróci do normalnego kursowania od lipca 2024. 

Dziękuję także za wsparcie w działaniach: Jarosławi Hirnemu-Budce -radnemu gminy Michałowice, Piotrowi Bąkowi oraz Arturowi Tusińskiemu - Burmistrzowi Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka

 

---------------------------------------------------------

* Począwszy od kolejki o godz. 5:50 ruszającej w przystanku WKD Nowa Wieś Warszawska w kierunku Warszawy do 8:35 a następnie od 14:50 do 19:35.  

Z kolei z przystanku WKD Reduta Ordona / Al. Jerozolimskie kolejki w kierunku Grodziska i Milanówka będą kursowały co 15 minut w godzinach 6:22 / 6:25 do 9:07 / 9:10 a w porze szczytu popołudniowego w godzinach od 15:07 / 15:10 do 20:07 / 20:10.

 

 

Podróż WKD od 4 września - informacje w pigułce o komunikacji zastępczej - zaktualizowane materiały 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o komunikacji zastępczej i i schematami przesiadek, które obowiązują od 4 września br. z uwagi na remont dworca Warszawa Zachodnia i ograniczone kursowanie pociągów WKD. Przedstawiamy także planer podróży do Warszawy przez węzeł Al. Jerozolimskie.  

 

Aktualizacje i nowe informacje:

 

 

Opracowano na podstawie komunikatu WKD - stan na 2 września br. 

WYKAZ LINII I ODCINKÓW TRAS ŚRODKÓW TRANSPORTU AUTOBUSOWEGO, TRAMWAJOWEGO I KOLEJOWEGO – PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ ZASTĘPCZYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU W ZAMIAN ZA WYCOFANE POCIĄGI WKD – W KTÓRYCH OBOWIĄZUJE HONOROWANIE WSZYSTKICH RODZAJÓW BILETÓW WKD:

Uwaga: odnośniki użyte w tekście kierują do rozkładów jazdy zamieszczonych na stronie organizatora przewozów w ramach WTP i domyślnie wskazują układ trasy i odjazdów dla bieżącego dnia. W celu wyboru żądanego dnia należy zaznaczyć określone łącze na stronie organizatora przewozów (dla zmian od dnia 03.09.2023).

 • Linie autobusowe (WTP):
 • ZA1: na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dworzec Centralny w dni powszednie w godzinach 5:00-9:30 oraz 14:30-19:00 - uwaga: ograniczona liczba przystanków na trasie
 • 127, 517, N35, N85: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny

717, 817: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Zachodni

 • 158: na odcinku CH Reduta – Dworzec Centralny, a w dni powszednie w godz. 6:00-9:00 na odcinku PKP WKD Al.Jerozolimskie - Dworzec Centralny
 • 178: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich
 • 187: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Wawelska
 • 191: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Plac Narutowicza
 • 220: na odcinku WKD Opacz - Ursus - Ratusz

Linie tramwajowe (WTP):

 • 1: na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Plac Zawiszy
 • 7, 9, 25: na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Dworzec Centralny


Linie SKM (WTP):

 • linia SKM S1: na odcinku na odcinku Pruszków – Warszawa Śródmieście / Warszawa Centralna
 • linia SKM S2: na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Śródmieście / Warszawa Centralna
 • linia SKM S3 oraz linia SKM S4: na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie - Warszawa Zachodnia

 

 • Pociągi spółki „Koleje Mazowieckie – KM" na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście.

 

KASOWANIE BILETÓW

Podróżni korzystający z zastępczych środków transportu zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, tramwaju, pociągach SKM/KM – pasażerowie rozpoczynający podróż:

 • Środkiem transportu ZTM (WTP) – zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.
 • Pociągiem KM – zobowiązani są wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

 

CZAS WAŻNOŚCI BILETU JEDNORAZOWEGO WKD

 • Czas przesiadki do zastępczych środków transportu, jak również wydłużony czas przejazdu nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu. Bilety jednorazowe należy nabyć zgodnie z „Tabelą opłat stosowaną w przypadku prac remontowych na linii WKD”, dostępną na wiatach przystankowych, gablotach peronowych i na stronie internetowej:

https://wkd.com.pl/bilety/sprawdz-cene/sprawdz-strefe-biletu .

 

DODATKOWO TYLKO BILETY OKRESOWE WKD HONOROWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKACH TRANSPORTU:

 • Pociągi spółki „Koleje Mazowieckie – KM" na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście.

W przypadku ujawnienia w pociągu KM/środkach transportu WTP podróżnego bez ważnego biletu WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM/środkami transportu WTP, dokonywana będzie na zasadach obowiązujących odpowiednio w KM/ZTM

Komunikat WKD - LINK 

 

Komunikat ZTM

W związku z utrudnieniami na linii WKD i wycofaniem jej z odcinka Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście od 4.09.2023 r. (poniedziałek) do odwołania wprowadza się następujące zmiany w komunikacji:

 • Wybrane kursy linii 158 w dni powszednie w godzinach szczytu porannego zostają skierowane na następującą trasę tylko w kierunku krańca WITOLIN:
 • CH REDUTA – Kołomyjska – Mszczonowska – Al. Jerozolimskie (w prawo) – zawrotka na rondzie Dudajewa – Al. Jerozolimskie – Niemcewicza – … – WITOLIN.

Uruchamia się linię ZA1, kursującą w dni powszednie w godzinach szczytów komunikacyjnych na trasie:

 • w kierunku krańca Dw. Centralny: PKP WKD AL. JEROZOLIMSKIE 01 (przystanek dla wsiadających) – Al. Jerozolimskie – Niemcewicza – Grójecka –   Al. Jerozolimskie – zawrotka na rondzie Czterdziestolatka – Al. Jerozolimskie – DW. CENTRALNY 06;
 • w kierunku krańca PKP WKD Al. Jerozolimskie: DW. CENTRALNY 06 – Al. Jerozolimskie – PKP WKD AL. JEROZOLIMSKIE 02 (przystanek dla wysiadających)

W autobusach linii ZA1 obowiązuje pełna taryfa biletowa ZTM.

Na całej trasie honorowane są wszystkie rodzaje biletów WKD.

Wznawia się funkcjonowanie przystanku DW. CENTRALNY 06. Przystanek będzie obowiązywał jako krańcowy dla linii ZA1.

Od 4 września zmienia się rozkład jazdy linii 158.

 

Konferencja prasowa w sprawie nowego rozkładu jazdy WKD - LINK 

 

 

SCHEMAT ORGANIZACJI PODRÓŻY NA LINII WKD - opracowanie WKD

WKD_schemat organizacji komunikacji zastępczej (zamieszczono 4 września br.)

SCHEMAT PRZESIADEK - opracowanie ZTM

Schemat przesiadek (zamieszczono 1 września br.)

PLANER PODRÓŻY - opracowanie własne-archiwalny

Planer podróży do Warszawy przez węzeł Al. Jerozolimskie (zamieszczono 1 września br.)

Pismo WKD - odpowiedź na pismo wójt gminy i burmistrza Podkowy Leśneji w sprawie zmiany rozkładu jazdy i braku komunikacji zastępczej

pismo-wkdh3.1b-6200-142.2023-2.pdf

Pismo WKD - odpowiedź na pismo wójt gminy w sprawie zmiany rozkładu jazdy i braku komunikacji zastępczej

pismo-wkdh3.1b-6200-143.2023.pdf

Pismo do WKD_10.10.2023_postulaty

pismo do WKD z 10.10.2023

Odpowiedź WKD ws. postulatów zawartych w piśmie z 10.10.2023

odpowiedź WKD na pismo z 10.10.2023
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: WKD, rozkład jazdy

Zobacz także