26.03.2019 12:30

Dotacja na usuwanie i utylizację azbestu

77
Gmina Michałowice przygotowała zasady udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Z opracowanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika, że na terenie gminy Michałowice znajduje się przeszło 500 obiektów pokrytych eternitem.  

Zgodnie z obowiązującym prawem azbest należy usunąć do 31 grudnia 2032 r.

Aby uzyskać dotację, należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej wraz z niezbędnymi załącznikami.

Ważne: wniosek należy złożyć minimum 21 dni przed przystąpieniem do prac.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.michalowice.pl w zakładce ochrona środowiska, oraz pod nr tel. 22 350 91 32.

dddd

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: azbest