24.01.2023 11:55

Usuń AZBEST już dziś - otrzymaj dotację na usunięcie i utylizację eternitu z dachu twojego domu!

85
Corocznie gmina Michałowice zabezpiecza w budżecie gminy środki finansowe, dzięki którym mieszkańcy mogą uzyskać dotację celową na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Dzięki nim w ostatnich 5 latach zostało usuniętych już ponad 13,5 tys.m2 eternitu. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 294 tys. zł.
Aby uzyskać dotację, należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej wraz z niezbędnymi załącznikami.
???? Po złożeniu ww. dokumentów zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji, na podstawie której środki finansowe będę przekazane na realizację zadania przed przystąpieniem do prac.
???? Azbest jako materiał niebezpieczny został zakazany w wielu państwach, w tym w całej Unii Europejskie.
???? Zgodnie z obowiązującym prawem należy go usunąć do końca 2032 roku.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej - wejdź w link oraz w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy: pokój nr 205, tel. 22 350 91 91 wew. 238.
 
Płyty eternitu zawierające azbest są szczególnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Niczym niezabezpieczone są szkodliwe nawet jeśli tylko leżą na dachu. Deszcz wymywający z nich spoiwo cementowe czy łamiące się lub kruszące płyty odsłaniają niewidoczne dla ludzkiego oka włókna azbestu i emitują je do atmosfery. Gdy człowiek oddycha takim zanieczyszczonym powietrzem, do jego płuc dostają się szkodliwe cząstki. Ich działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach groźnymi chorobami, w tym nowotworem płuc.
 
grafika prezentująca treść komunikatu
Tekst ze zdjęcia: Coraz mniej azbestu w gminie Michałowice. 2018 rok - 11 wniosków, zdjęto azbestu: 1578 m2, udzielono dotacji: 35 429,75 zł; 2019 rok - 18 wniosków, zdjęto azbestu: 4161 m2, udzielono dotacji: 91 803,50 zł, 2020 rok - 22 wnioski, zdjęto azbestu: 3714,85 m2, udzielono dotacji: 76 437,11 zł; 2021 rok - 15 wniosków, zdjęto azbestu: 2718 m2, udzielono dotacji: 59 792,15 zł. 2022 rok - 8 wniosków, zdjęto azbestu: 1467 m2, udzielono dotacji: 30 575,00 zł. Dotacja celowa na usuwanie i utylizację niebezpiecznych odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.
Opublikowany przez: Angelika Niedzieska
Podobne tematy: azbest, dotacja

Zobacz także